Bács-Kiskun megye múltjából 13. (Kecskemét, 1994)

Urbán Miklósné: Balanyi Béla élete és munkássága (Bibliográfia)

URBAN MIKLÓSNÉ Balanyi Béla élete és munkássága „...ébresszük fel a sírokból is nemzetünk lehunyt élete emlékeit!" (Ipolyi Arnold 1911. február l-jén született Kecskeméten. Édesapja a MÁV-nál teljesített szolgálatot, mint altiszt. Édesanyja Dobos Mária, a háztar­tást vezette. Balanyi Béla gyermekkora nem volt ki­egyensúlyozott. Az állandó költözködések, a vál­tozó családi otthonok, a hosszabb-rövidebb ideig tartó különélések miatt a család élete eléggé zaklatott volt. Elemi iskoláit Városföldön, Kecskeméten, Mindszenten és Nagykőrösön végezte. Szülei végül is Nagykőrösön telepedtek le, itt iratkozott be a gimnázi­umba, ahol 1931-ben érettségi vizsgát tett. Eredetileg a Képzőművészeti Főiskolára akart menni tanulni, ahová nem vették fel. Kecskeméten a Református Jogakadémiára iratkozott be, ahol 1935-ig tanult, majd a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen folytatta jogi tanulmányait, de befejezni már nem tudta, mert behívták katonának. Szi­gorlatait később tette le, ezért csak 1942. június 13-án avatták a jogtudo­mányok doktorává Kolozsvárott. Az érettségi után 1931 és 1942 között Balanyi Béla élete igen mozgal­mas. A tényleges katonai szolgálatra 1933. június 10-én hívták be a Jász­kun l-es Honvéd Huszárezredhez, ahonnan 1934. április l-jén szerelt le. Ezt követően 1938, 1939, 1940 és 1941-es években hosszabb és rövidebb időt katonáskodott. Időközben volt nevelőtanár Artándon, kertészeti munkát végzett Pót­haraszton, szellemi szükségmunkás Kecskeméten, burgonya-nagykereske­dő Budapesten. Közben tanult. Jogi diplomája megszerzése után 8 évig Nagykőrösön városi tisztvise­lői munkakörben dolgozott. 1942. augusztus 16-án közigazgatási gyakornoki állást kapott Nagykő­rös városnál. A közművelődési ügyosztályra helyezték, mint gyakornokot. Emellett végezte a közgyámi, közellátási ügyeket is. Mint a kulturális

Next

/
Oldalképek
Tartalom