Bács-Kiskun megye múltjából 13. (Kecskemét, 1994)

Dr. Kuczy Károly: A kalocsai érsekség gazdasági levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára

DR. KUCZY KÁROLY A kalocsai érsekség gazdasági levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára* III. Csorna, Karácsony érsekségi puszták térképeinek vizsgálata 1 1. Bevezető A Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltára (a továbbiakban: KÉGL. T.) 1749-1945 közötti két évszázadból 826 térképet, vázlatot tartalmaz a volt érseki tulajdonú birtokról, azok változásáról - elkülönítéséről, cseréről, kisajátításról -, rendezésről, „gazdászati beosztásról". A két évszázad alatt keletkezett nagy mennyiségű térkép termé­szetszerűen (az időbeli eltolódásokon kívül) igen különböző a felvétel tár­gya, tartalma, célja között, a felvett térség mérete, méretaránya és kidolgo­zottsága szerint is. 3 Számos jelentős egyedi térkép mellett a rajtuk szereplő névanyag szempontjából fontos szakaszokat ki lehet választani. Ezek egyike a „ka­marai térképek kora", amely Kollonits László 4 érsek halála után követke­zett. 1817 után csak 1822-ben töltötték be az érseki széket. Az öt év alatt azonban a „kamarai mérnökök" számos térképet készítettek a kamarai kezelésben lévő birtokokról, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek (ha a feu­dalizmus korabeli gazdálkodás kutatása napirendre kerül egyszer). A legfontosabb térképcsoport - a téma szempontjából - a feudalizmust megszűntető, a felszámolást rögzítő nagy mennyiségű térkép, amelyek a * A Térképtár névanyagának a feldolgozását a PRO RENOVANDA CULTURA HUNGÁ­RIÁÉ „Magyarország Történeti Atlasza" szakalapítvány számára felhasználás céljából elfogadta. 1 A Térképtár névanyagának I. része: Ersekharta és Szentkirály puszták térképeinek vizsgálata címen megjelent: Bács-Kiskun Megye múltjából XI. 383-464. 1992. Megyei Levéltár, Kecskemét. II. rész: Bakod, Böd, Csepeg Érsekségi puszták térképneveinek vizsgálata - ugyanott XII. kötet 385-425. 1993. 2 A Térképtár anyagának ellenőrzése és újrafelyétele megtörtént. A Katalógus a „Magyar­országi Egyházi Levéltárak Térképei" - az Új Magyar Központi Levéltár kiadásában jelent meg XIII-XIV. kötetenként Budapesten 1990-ben. Összeállította Dóka Klára a Központi Levéltár osztályvezető-helyettese „A Kalocsai Érseki Tartomány Térképeinek katalógusa" címen. Munkatársak: Bán Péter és Kuczy Károly. 3 Lásd az előbbi „A Kalocsai Érseki Tartomány Térképeinek Katalógusa" - 9-től 15. oldalakat. 4 Gróf KOLLONITS LÁSZLÓ érsek 1787-1817 között töltötte be az érseki széket. Halála után csak 5 év múlva, 1822-ben foglalta el báró KLOBUSICZKY PÉTER. A közbenső idő alatt „kamarai kezelésben" maradt a hatalmas egyházi birtok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom