Bács-Kiskun megye múltjából 13. (Kecskemét, 1994)

Pintér Ilona: A Duna-Tisza közi Földművelésügyi Tanács (1947-1949)

PINTÉR ILONA Duna-Tisza Közi Földművelésügyi Tanács (1947-1949) 1944 októberében, amikor a frontvonal erőteljesen közeledett Kecske­méthez, a Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kamara 1 (a továbbiakban: DTMK, kamara) hivatalnokainak egy része - a kamarai irattárral együtt ­Budapestre, majd onnan Szombathelyre ment, és csak 1945 tavaszán tért vissza. De a Kecskemét közelében maradottak Dér András főtitkár vezeté­sével már november 28-án megkezdték a munkát. 2 Dér Andráson kívül Veress Lajos volt még jelen a fogalmazói karból, a kezelőszemélyzet tagjai közül pedig hatan jelentkeztek munkára a front áthaladása utáni napok­ban. 3 A kamarai alkalmazottak számára kezdettől döntő kérdés volt, hogy hogyan alakul a mezőgazdasági kamarák sorsa: lesz-e kamarai reform, és ha igen, milyen változásokat hoz. December 12-én egy érdeklődő levélre válaszul írta az időközben munkára jelentkezett Szuly Elemér kamarai titkár: Jelenleg csak a kamara hivatali szerve működik, a testületek és a mezőgazdasági bizottságok nem. Erre vonatkozóan várjuk a kamarai refor­mot. 4 1945 februárjában Dér András a fölművelésügyi minisztériumban tár­gyalt a kamara számára legfontosabb kérdésekről. A magával vitt 21 kér­dés között a második helyen volt, hogy mikorra várható a kamarai testület átszervezésére vonatkozó rendelet megjelenése, de választ rá nem kapott. Arra a kérdésre, hogy milyen alapon épüljön fel a kamara jövendő munkás­sága, a következő választ kapta: Törvény szerint. 5 Március végén a minisz­térium hivatalosan is ezt az álláspontot képviselte, amikor a Debrecenben március 25-én kelt 31 560/1945. számú leiratában arról értesítette a kama­rákat, hogy a mezőgazdasági érdekképviselet működésének irányadója változatlanul az 1920. évi XVIII. és az 1937. évi XVII. törvény. 6 1. A Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kamara működéséről ld. a szerző alábbi munkáit: Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kamara 1922-1946. In: Bács-Kiskun megye múltjából III. k. Kecskemét, 1981. 431-474.1.; A Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kamara a gazda­sági tömegoktatásért In: Bács-Kiskun megye múltjából V. k. Kecskemét, 1983. 409-439. 1.; A Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kamara kertmunkásképző iskolája (1929-1949) In: Agrártörténeti Szemle 1984. 1-2. sz. 195-206.1. 2. BKML. DTMK iratai 14/1945. 3. Uo. 1492/1945. és 1623/1945. 4. Uo. 3892/1945. 5. Uo. 721/1945. 6. Uo. 1338/1945.

Next

/
Oldalképek
Tartalom