Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Bibliográfia - BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár publikációi (1950-1990)

18. BÁLINTNÉ MIKES KATALIN (szerk.) A területi levéltárak fondjegy­zékei 9. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár (volt Kecskeméti Állami Levéltár) fondjainakjegyzéke. Közreműködött: BalanyiBéla, Bár­sony Magdolna, Fenyvesi István, Kopasz Gábor, Pappné Szőke Márta, Pintér Ilona, Szabó Sándor. Kiad. a MOL. Bp. Tempó soksz. 1974. 118. (A Magyar Állami Levéltárak fondjegyzéke III.) 19. ROMSICS IGNÁC: Adatok a felszabadult Kecskemét első hónapjai­nak történetéhez. = Forrás, 1974. 10. 84-88. 20. ROMSICS IGNÁC: Levelek a frontra. = Forrás, 1974. 7-8. 56-60. 1975. 21. BALANYI BÉLA: Ballá Gergely. 461-464. = Studia Comitatensia 3. Tanulmányok Pest megye Múzeumaiból. Szerk. Ikvai Nándor. Szentendre, 1975. 464. 22. BALANYI BÉLA: A nagykőrösi ludasi kereszt. 125-136. = Studia Comitatensia 3. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szerk. Ikvai Nándor. Szentendre, 1975. 464. 23. BÁLINTNÉ MIKES KATALIN: Adatok a Bács-Kiskun megyei Levél­tár közművelődési tevékenységének történetéből. = Művelődésü­gyünk, 1975. 24. 70-77. 24. BARTH JÁNOS: Fájsz népessége a XVIII. század közepén. 81-131. - Bács-Kiskun megye múltjából, 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1975. 251. 25. ILLYÉS BÁLINT - SZŐTS RUDOLF: Bél Mátyás: A kunok és jászok avagy filiszteusok kerületei. = Bács-Kiskun megye múltjából. 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1975. 251. 26. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: Az 1944-45-ös tanév Kecskeméten. = Művelődésügyünk, 1975. 24. 78-79. 27. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: (szerk.) Bács-Kiskun megye múltjából. 1. Szerk. — Kecskemét. (Petőfi Ny.) 1975. 251. (Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai 2.) 28. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: Dokumentumok Kecskemét történeté­ből. 1. 1944. okt. 31. - 1945. május 8. Az anyagot gyűjt., összeáll, és jegyz. — )Kiad. Kecskemét Város Tanácsa V. B.) Kecskemét, (Petőfi Ny.) 1975. 273, XXIII. 29. LÓRÁND NÁNDOR: Adatok a kecskeméti 12/11 számú, volt „Szentlélek" gyógyszertár történetéhez. 169-185. = Bács-Kiskun megye múltjából. 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1975. 251.

Next

/
Oldalképek
Tartalom