Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Bibliográfia - BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár publikációi (1950-1990)

30. MÉSZÁROS LÁSZLÓ: Bács-Kiskun megye cigányságának történe­téhez. (Az 1768-as cigány összeírás népességstatisztikai-demog­ráfiai adatai.) 133-168. = Bács-Kiskun megye múltjából. 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. 1975. 251. 31. ROMSICS IGNÁC: „Az Alföld" - Kecskeméten. Adalék a századelő sajtótörténetéhez. = Forrás, 1975. 11. 58-62. 32. ROMSICS IGNÁC: Az áprilisi tanácsválasztások Pest-Püis-Solt vár­megyében - az egzakt források tükrében. 221-248. = Bács-Kis­kun megye múltjából. 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecske­mét, 1975. 251. 33. ROMSICS IGNÁC: Kalocsa társadalmi-politikai viszonyai 1918­1919-ben. 317-331. = Cumania. 3. História. Szerk. Bánszky Pál és Sztrinkó István. [Kiad. a.] Bács-Kiskun Megyei Múz. Igazg., 1975. 469. 34. ROMSICS IGNÁC: Németh László levelei Tóth Lászlóhoz. = Forrás, 1975. 12. 33-39. 35. ROMSICS IGNÁC: A történeti Dél-Pest megye foglalkozásszerkezeti viszonyai a XX. század elején. = Bács-Kiskun megye múltjából. 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1975. 251. 36. RUSVAY KÁLMÁN: Kecskemét város ménese. 53-80. = Bács-Kis­kun megye múltjából. 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecske­mét, 1975. 251. 37. SELMECZI-KOVÁCS ATTILA: Az olajosnövény-kultúra kialakulása az Alföldön. (Vázlat.) 209-220. = Bács-Kiskun megye múltjából. 1. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1975. 251. 1976. 38. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: Bács-Kiskun Megyei Levéltár (Bács-Kis­kun country Archives) 69-73. = Guide to the archives of Hun­gary. Bp. 1976. 229. 39. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: Kurucok és civisek. = Forrás, 1976. 3. 4-9. 40. ROMSICS IGNÁC: Bács-Kiskun megyei helytörténetírás. = Forrás, 1976. 5-6. 91-93. 41. ROMSICS IGNÁC - SZABÓ CSABA: Dokumentumok az 1918/19­es forradalmak Duna-Tisza közi történetéhez. (A dokumentumo­kat gyűjt. — Szerk., bev. jegyz. Romsics Ignác.) Kecskemét, (Petőfi Ny.) 1976. 741, XXXIX. (A Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai 3.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom