Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Bibliográfia - BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár publikációi (1950-1990)

10. BALANYI BÉLA: Az 1944-45-ös évek eseményeinek főbb vonásai Bács-Kiskun megyében, és az eseményeket tanúsító iratok is­mertetése. = Művelődésügyünk, (1968), 12. 11-25. 1.1. BALANYI BÉLA: A „Három város" eddig ismeretlen 17. századi iratok tükrében. = Kiskunság, 1968. 1-2. 167-171. 12. BALANYI BÉLA: Kecskemét a török hatalom alóli felszabadító háború idején. 21-46. = Népkutató-Honismereti Kör Évkönyve, 1968. 46. 13. BALANYI BÉLA: Nagykőrös múltjából. = Kortárs, 1968. 8. 1279­1283. 1969. 14. BALANYI BÉLA: Kecskemét gazdasági jelentősége a 18. század végéig. 96-122. = Kecskemét. (1386-1968.). Tanulmányok a vá­ros múltjáról, jelenéről. (Szerk. Heltai Nándor.) [Kiad. a Kecske­mét], Városi Tanács. Kecskemét. [1969.] 351. 1971. 15. BÁLINTNÉ MIKES KATALIN - SZABÓ SÁNDOR: így kezdődött. Dokumentumgyűjtemény Bács-Kiskun megye 1944-45. évi tör­ténetéhez. Összeáll, és bev. — Kiad. a Bács-Kiskun Megyei Ta­nács V. B. Művelődésügyi Osztálya. Kecskemét, Bács m. ny. [1971.] 504. (Bács-Kiskun megyei Levéltár kiadványai 1.) 1973. 16. BALANYI BÉLA: A Nagykőrös határában 1878-ban és 1894-ben folyt ásatásokról. 13-36. = Studia Comitatensia 2. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szerk. Ikvai Nándor. Szentendre, 1973. 354. 17. ROMSICS IGNÁC: Adatok egy „szállás"-ból alakult község (Homok­mégy) múltjából. 31-43. = A Szegedi Tanárképző Főiskola Tud. Diákköreinek Kiadványai, 1973.

Next

/
Oldalképek
Tartalom