Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Bibliográfia - BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár publikációi (1950-1990)

BIBLIOGRÁFIA 1959. 1. BALANYI BÉLA: A Kecskeméti Állami Levéltár tanácsköztársasági anyaga. 4-12. = Kecskemét és Kiskunság 1919 vörös lobogója alatt. Összeáll., vál.. Joós Ferenc és Kovács Pál. Kecskemét, Tempó, 1959. 132. 1960. 2. BALANYI BÉLA: A Délpestmegyei Földbirtokrendező Tanács iratai a Kecskeméti Állami Levéltárban. = Levéltári Híradó, 1960. 1. 42­50. 3. BALANYI BÉLA: Fejezetek Kecskemét város levéltárának történeté­ből. = Levéltári Híradó, 1960. 2. 122-132. 1965. 4. BALANYI BÉLA: Adatok Lászlófalva történetéhez. 40-52. = Népkuta­tó - Honismereti Kör évkönyve 1964-65. Kiad. a Városi Műv. Ház. Kecskemét. 1965, 61. Kézirat. 1967. 5. BALANYI BÉLA: Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban. 7. Kéziratos térképek a Kecskeméti Állami Levéltárban. (Készítet­te Balanyi Béla, Bodrogi Ferenc, stb.) Kiad. Művelődésügyi Mi­msztérium, Levéltárak Országos Központja. Bp. Tempó soksz. 1967. VI, 575-689. (Levéltári jegyzékek 1.) 6. FÁBIÁN ISTVÁN - FÁBIÁN ISTVÁNNÉ: A bajai járás községeinek áttekintő helyzetképe 1944/45-ben. = Levéltári Szemle. 1967.3. 653-720. 7. FÁBIÁN ISTVÁN: Szabadszállás mezőváros hivatalszervezete a XVIII­XIX. században. = Levéltári Szemle, 1967. 1. 109-135. 8. MÁTÉ LÁSZLÓ: Dunapataj mezőváros levéltárának rendezése. = Levéltári Szemle, 1967. 1. 40-54. 9. SZABÓ SÁNDOR: A kiskunfélegyházi „Kiskun Levéltár". = Levéltári Szemle, 1967. 2. 451-460.

Next

/
Oldalképek
Tartalom