Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Bibliográfia - BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár publikációi (1950-1990)

BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET A BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA (1950-1990) BEVEZETŐ A Bács-Kiskun Megyei Levéltár az elmúlt négy évtized alatt nem csupán a történeti kutatás egyik otthonává vált, hanem kiadványmun­kájával koordináló és szervező tevékenységet is vállalt magára. Kiadvá­nyainkban a levéltár tudományos munkatársai mellett számos külső szakember is publikálási lehetőséget kapott. Egy-egy témakör kibontá­sa megyénken kívül élő szakembereket is közös kutatásra és elemzésre inspirált. Levéltárunk szívesen vállalta e nem mindig hálás koordináló és szervező tevékenységet. Bibliográfiánk összeállításánál ezért két alapvető szempont vezé­relt bennünket: megismertetni az érdeklődőkkel azoknak a publikáci­óknak a körét, amelyek levéltárunk kiadásában jelentek meg, és átte­kintést adni a levéltár munkatársainak publikációs tevékenységéről. E gyűjtés negyven év termését tárja az olvasó elé, tehát az 1950-1990. év közötti időszakét. A bibliográfia összeállításánál időrendet, azon belül a szerzői betű­rendet alkalmaztuk. Ténylegesen 1959. az első év, amikor a levéltár egyik dolgozója publikációs lehetőséget kapott. Ettől kezdve szinte folyamatosan jelentek meg írások. 1968 után a kiadói tevékenység vállalása és lehetősége számszerűen növekvő és tartalmilag is egyre fajsúlyosabb tudományos munkát bontakoztatott ki. Az itt bemutatott 201 tétel terjedelmi okok miatt nem tartalmazza a levéltár munkatár­sainak napilapokban megjelent cikkeit. Azok főleg információs, vagy ismeretterjesztő jellegűek, ezért aktualitásuk a megjelenés időpontjá­ban érvényesült igazán. Továbbá nem tartalmazza a levéltár munka­társai által írt recenziókat sem. A bibliográfiai tételeket követő mutató a szerzők és a közreműkö­dők nevére utal. A tételszámok a nevek előfordulási helyét mutatják. E bibliográfiát terveink szerint 5 évenként követi majd kiegészítés a Bács-Kiskun Megyei Levéltár évkönyveiben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom