Bács-Kiskun megye múltjából 10. - Gazdaság és társadalom (Kecskemét, 1989 [!1990])

ZORN Antal: Német betelepülések a mai Bács-Kiskun megye területére a XVIII. és a XIX. században

ZORN ANTAL Német betelepülések a mai Bács-Kiskun megye területére a XVIII. és a XIX. században Bevezető 1686. szeptember 2-án felszabadult Buda a török uralom alól. A győztes seregek délnek fordultak, s rövidesen a Duna—Tisza közét is megszabadítot­ták a töröktől. A néptelen, elvadult táj benépesülése, benépesítése megkezdődött. Úgy érezzük, hogy méltó emléket a felszabadítóknak, a telepítőknek és az itt új hazát lelő telepeseknek úgy állíthatunk, ha az egyre csökkenő források összegyűjtésével, feldolgozásával bemutatjuk azokat az emberi erőfeszítése­ket, amelyek révén az elvadult területből virágzó országrészt hoztak létre az akkori pionírok. Sokfajta nép jött ide, de közös volt bennük az új élet, a boldogulás akarása. A német telepesek számára hosszú volt az út idáig, sok volt a nehézség itt a kezdeti években, s igaz volt az általuk oly sokszor hangoztatott mondás, hogy a telepesek első generációjának a halál, a másodiknak a szükség, és csak a harmadiknak jutott a kenyér. Legyen ezen munkánk a kései utódok, a Bácska földjén élők számára egy kis helytörténeti, a nagyközönség számára egy nemzetiségtörténeti ismertető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom