Bács-Kiskun megye múltjából 9. - Közművelődés (Kecskemét, 1987)

FEKETE János: Adatok Kiskunfélegyháza sajtótörténetéhez

FH-FH. Időnként még azt is megengedte magának, hogy például a községi választások előkészítése idején lapalji szalagcímben a függetlenségi, kisgazda­párti jelöltek támogatására buzdítson. 95 A nyíltan kormánypárti politikát folytató FH-FH-val szemben az ilyen és hasonló apró dolgoknak olvasó­előfizetőszám növelése volt a célja. A gazdasági bajok, a növekvő infláció szorításait jobban érezte a családi vállalkozású lap, mint a párt anyagi támogatását élvező FH-FH. Az életviszonyok, a megélhetés általános romlá­sát jól figyelemmel kísérhetjük az „ Olvasóinkhoz " címzett ismételten megje­lent írásokból. A lapelőállítás anyagi terheinek megismerésén keresztül szinte társadalmi keresztmetszetet kapunk. 96 Az infláció szorításában csakugyan haldoklott a sajtó. Napról-napra meg kellett vívnia a maga kemény harcát a fennmaradásért. Az F.KÖZL. anyagi biztonsága 1926. november 19-től megerősödött, miután a laptulajdonos az Egységpárt helyi szervezete lett. A lap politikai iránya érezhetően nem változott, de lényegesen nagyobb nyomatékot kapott ezentúl a lap cikkeiben a keresztény ideológiai töltés. A soviniszta, a revizio­nista, az irredenta sajtóhangok mérsékeltebb kezelésével, a politikai szóla­mok visszafogásával a szerkesztőség elérte, hogy a közvélemény a lapot a szélsőségek között középen állónak tekintette, aminek következtében emel­kedett az előfizetők száma. Néhány új név(Móra István, Mezősi Károly, Takács Károly) cikksorozatai, helytörténeti és néprajzi írásai; a Móra-kultusz élesztése és ébren tartása; az eleven, a jól szerkesztett híranyag hozzájárult a lap népszerűségének növekedéséhez. Az F. KÖZL. az ellenzéki CSM-mel meg-megújuló elvi harcot folytatott, amelynek éle a CSM felől jött. Volt idő, amikor a vita durvaságig menő személyeskedésbe csapott át, főleg amikor a középutas F.KÖZL. lépést vétett. Ilyen volt például 1935-ben Gömbös Gyula miniszterelnök kiskunfé­legyházi választópolgárokhoz intézett üzenetének címoldalon való leközlése. Gömbös a félegyházi választóktól kérte, hogy „kebelbéli jó barátját", Szentjó­bi Staub Eleméri válasszák meg képviselőjüknek. [. . .] „Arra kérlek Bennete­ket — olvashatjuk az üzenetből — , hogy megválasztása érdekében a legke­ményebb harcot folytassátok és ajándékozzatok meg engem azzal, hogy Kiskunfélegyházán, ez a fontos választókerület Őt küldje be a parlamentbe [.. .]" 97 Mint tudjuk, Gömbös jelöltjével szemben dr. Horváth Zoltáni válasz­tották meg a félegyházi választók. Feltűnő, hogy az egységpárti FH-FH nem foglalkozott a miniszterelnök pártfogó üzenetével. [?] 95 F. KÖZL. XXII. évf. 18. sz. 1923. április 29. 96 F. KÖZL. XXII. évf. 18. sz. 1923. április 29. „Haldokló sajtó" 97 F. KÖZL. XXXIV. évf. 13. sz. 1935. március 19. „Gömbös Gyula miniszterelnök üzenete Kiskunfélegyháza választópolgáraihoz"

Next

/
Oldalképek
Tartalom