Bács-Kiskun megye múltjából 9. - Közművelődés (Kecskemét, 1987)

FEKETE János: Adatok Kiskunfélegyháza sajtótörténetéhez

Adatok Kiskunfélegyháza sajtótörténetéhez Rövid történeti áttekintés FEKETE JÁNOS A helytörténet kutatói és művelői között egyre szélesebb körben terjed az a felismerés, hogy az időszaki sajtótermékek, szorosabban véve a hírlapok fontos szerepet töltenek be a közművelődésben és a társadalom életében. Általánosan: a sajtó az egyik legfontosabb politikai propagandaeszköz, a tudományos és kulturális eredmények és a legkülönfélébb ismeretek publiká­lásának, népszerűsítésének eszköze, a közvélemény irányításának jelentős tényezője. Az élet minden napját tekintve elsődleges feladata a hírközlés, a tájékoztatás. Mindezekkel együtt a sajtó tartalmát tekintve értékes történeti forrás is, amely átmeneti helyet foglal el a spontán keletkezett és a tudatosan alkotott kútfők között. Kialakulásának ellentétes — de egymást nem kizáró — mozzanatai az emberi viszonylatok sokféleségében formálódnak és az információk gazdasága révén — kellő forráskritikával — alkalmasak a társa­dalom mozgatásának részletes és differenciált vizsgálatára. A kutatómunka tapasztalataiból tudjuk, hogy egyes történelmi időszakokban, forradalmi sorsfordulókban megnövekszik a sajtó forrásjelentősége egyrészt a tudatosan alkotott kútfők csökkenése, esetleges hiánya; vagy tömeges megsemmisülése miatt. A hírlapok forrásjelentősége indokolja a hírlapok céltudatos, elemző feltá­rását és sürgeti a sajtóanyagok társadalmi méretű feldolgozását és hasznosí­tását. A tanulmány előkészítése során az általános sajtótörténeti kérdésekhez hasznos támpontot és alapot adott Csurdi — Márkus — Fenyő — Mucsi: A magyar sajtó íörré«ete(Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.) című újságíró iskolai kézikönyv; Dezsényi Béla — Nemes György: A magyar sajtó 250 éve (Művelt Nép Könyvkiadó Budapest, 1954.) című szakkiadvány, továbbá Gombó Pál: Bevezetés a sajtóismeretbe (Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.) című módszertani munka. A helyi sajtóanyagban való könnyebb tájékozó­dást segítette elő Békés József: Pest megye sajtóbibliográfiája 1794—1975.) Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár Szentendre, 1977.) című hézagpótló szakmunka. 14* 211

Next

/
Oldalképek
Tartalom