Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS - BÁRTH JÁNOS—BÁRTHNÉ BERHIDAI ÁGNES Fejezetek a kalocsai tanítóképző történetéből

A kalocsai gimnáziumot 2 Batthyány József kalocsai érsek alapította 1765-ben. Vezetésével a piarista rendet bízta meg. A kegyesrendiek fel­ügyelete alá került az iskola közelében lévő régi gyógyszertár és a nyomda is. A piaristák csaknem száz évig vezették az intézetet sok anyagi gond közepette. 1860-ban elköltöztek a városból. Helyükbe jezsuiták jöttek, akiket Kunszt József érsek hívott a városba. Tevékenységükkel elkezdő­dött a gimnázium második korszaka, egyben beköszöntött az igazi fel­virágzása. A rendházat, gimnáziumot és kollégiumot magába foglaló intéz­ménj^együttes a sok érseki építkezés eredményeként a XX. század elejére óriási, három utcára szóló, városnegyedi épületkomplexumot birtokol­hatott a város középső részén. A gimnázium tanárai jelentős tudományos munkát végeztek, és ma nemzeti értéknek számító gyűjteményeket hoz­tak létre (pl. numizmatikai gyűjtemény, ásványgyűjtemény stb.). A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek intézetét 1860-ban alapította Kunszt József érsek. 3 A szintén városnegyednyi méretűvé nőtt hatalmas épületegyüttesben több nőnevelő iskola és internátus működött. Az óvoda és az elemi népiskola Kalocsa leányainak alapfokú oktatását és nevelését szolgálta. 1869-től működött a polgári leányiskola. A zárda­beli tanítóképzőt 1869-ben szervezték meg. Kezdetben kétéves volt. 1872­től 3 éves, 1883-tól 4 éves lett. A Miasszonj'unk. . . rend, legmagasabb képesítést adó iskolája az 1875-ben létrehozott polgári iskolai tanítóképző volt, amely 1920-tól tanárképző főiskolaként működött. Sajnos 1929-ben miniszteri rendelet értelmében több más hasonló főiskolával együtt fel­számolták. A Miasszonyunk. . . zárdában 1877-től kezdve óvónőképző is működött. Az újkori Kalocsán 1733 óta folyt papképzés a kiterjedt kalocsai egy­házmegye plébániái számára. 4 A szemináriumot Patacsics Gábor érsek alapította, és átmenetileg a régi érseki vendégfogadóban működött. A székesegyház melletti nagyszemináriumi épületet Klobusiczky Ferenc és és Batthyány József érsekek építtették 1757 és 1764 között. Két évszázad alatt papok ezreit nevelték e falak között. A gimnázium, a zárdaiskolák és a nagyszeminárium méltó társa lett 1856 után a kalocsai „fitanítóképző intézet". 2 A gimnázium történetének fontosabb irodalma: GÁL István 1938. — TÓTH Mike (szerk.) 1910. — KOMÁ­EIK István 1935. — KERKAI György 1942, valamint az intézet évkönyvei. 3 A zárda fontosabb irodalma: HEVESI M. Angelica 1935. és az évkönyvek. 4 WINKLER Pál 1934.

Next

/
Oldalképek
Tartalom