Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS - BÁRTH JÁNOS—BÁRTHNÉ BERHIDAI ÁGNES Fejezetek a kalocsai tanítóképző történetéből

Fejezetek a kalocsai tanítóképző történetéből BÁRTH JÁNOS—BÁRTHNÉ BERHIDAI ÁGNES 1. Kalocsa nevezetes iskolái a XIX. század második felében 1848 után Kalocsa gazdasági és társadalmi fejlődésének üteme messze elmaradt a magyar kapitalizmus fejlődésének országos színvonalától. A vasúti fővonal, a hosszú parlamenti harcok ellenére, elkerülte a várost. A Kiskőrös felé haladó szárnyvonal is csak 1882-ben épült meg. A vasúti fővonal távolba kerülése, valamint az érsekség gazdasági, politikai és közé­leti egyeduralma akadályozta az ipar fejlődését. Ipar nélkül viszont nem indulhatott meg jelentősebb gazdasági és társadalmi átalakulás. Kalocsa szunnyadó kisvárosként éldegélt a Duna menti árvíz járta tájon. Különös vonása Kalocsa történetének, hogy e gazdasági szempontból stagnáló város a magyar művelődés egyik fellegvára lett. Erdei Ferenc már utalt rá, hogy Kalocsa ,,az egyház telepítő erőinek" köszönheti létét. 1 Vagyis nevezetes műemlék főterének építészeti képét nem a város önereje terem­tette meg, hanem Magyarország második egyházi főméltóságának igénye és anyagi adottsága. Ugyanezt elmondhatjuk az iskolákról is. Ezeket a nagy hírre szert tett, magas színvonalon oktató és nevelő intézményeket nem a mezővárosi közösség önereje valósította meg, mint az alföldi mező­városok legtöbbjében, hanem néhány érsek kultúraszeretete, jóakarata és pénze. Kalocsa művelődéstörténetének és a magyar művelődéstörténet­nek egyaránt nagy nyeresége, hogy az újkori kalocsai érsekek sorában akadtak olyanok, akik főpapi jövedelmük jelentős részét arra fordították, hogy a gazdaságilag fejletlen székvárosukban iskolákat alapítsanak és fej­lesszenek. A XIX. század második felében Kalocsa legnevezetesebb iskolái: a je­zsuita gimnázium, a nagy szeminárium, a zárdaiskolák, valamint 1856-tól a tanítóképző. 1 ERDEI Ferenc 1974. 1974.

Next

/
Oldalképek
Tartalom