Bács-Kiskun megye múltjából 4. - Egészségügy (Kecskemét, 1982)

KÖZEGÉSZSÉGÜGY - FEKETE DEZSŐ Egy bácskai nagyközség közegészségügye 1945-ig

1900-ban 11 1910-ben 12 1941-ben 13 1970-ben 14 9 291 fő 11 498 fő 13 345 fő 9 099 fő a község lakóinak száma. A községet II. József uralkodása idején németekkel telepítették be. Az első német telepesek 1786 májusától—októberig érkeztek a községbe. 15 A 800 telepes család közül 140 teljesen szegény volt, még a plébánosnak járó 30 krajcár járadékot sem tudták kifizetni. 16 1790. november 1-én újabb 112 német család érkezett a mai Nyugat-Németország területéről. 17 Egy 1793-as községi összeírás szerint 58 személy Orsova-Mehádia vidékéről idetelepült horvát nevűekkel is találkozunk. 18 A község 1803-ig a Királyi Kamara birtoka, később hét személy kapott adományt Almásra: az Antunovich, Koronay, Kovacsich, Németszeghy, Rudics, Siskovics és Vermes családok. 19 Az 1810-es években mezővárosi rangot kapott. 20 A község lakói: magyarok, németek és horvátok. Bácsalmás a XIX. század második felétől 1962 májusig járási székhely volt. Ebben az időben teremtődtek meg itt is a polgári fejlődés feltételei. Kereskedelmi-, közlekedési-, egészségügyi és kulturális központja a környék lakosságának. A századunk első harmadában új iskolák, népkörök, egyesüle­tek jöttek létre. 1922-től Állami Polgári Fiúiskola, 1925-től Polgári Leány­iskola, 1937-től Állami Mezőgazdasági Középiskola, 1940-től Német Polgári Iskola működött a községben az egyházi elemi iskolák mellett. Magyarországon az 1848—49-es szabadságharc leverése után az egészség­ügyi közigazgatás központi teendőit a kormányzat keretében működő egészségügyi osztály látta el. A század közepén az országban mintegy 90 kórháznak nevezett intézmény működött, ennek fele azonban csak néhány ággyal rendelkező szegónyotthon volt. A kórházak elválasztása a szegény­házaktól 1856-ban történt meg. 21 A XIX. század végéig az egészségügy az elavult közigazgatási rendszer útvesztőjében tengődött. Önálló minisztériuma, szakemberek által irányított országos vezetőszerve nem volt. A minisztériumok egymástól függetlenül dolgoztak. Jellemző a századforduló Magyarországára az is, hogy az állat­11 Népszámlálás. 1900. (1900.) 12 Uo. 1910. 13 Uo. 1941. 14 Uo. 1970. 15 Kam. Ca. Adm. 12—30. (1790.) 16—18 Uo. 1791. 19 BBVET. 1896. 260. p. 20 Uo. 21 HAHN 1960. 27. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom