Bács-Kiskun megye múltjából 4. - Egészségügy (Kecskemét, 1982)

KÖZEGÉSZSÉGÜGY - FEKETE DEZSŐ Egy bácskai nagyközség közegészségügye 1945-ig

Egy bácskai nagyközség közegészségügye 1945-ig FEKETE DEZSŐ Bácsalmás nagyközség nagykiterjedésű határával — 10 828 hektár, és 250—1100 négyszögöl között váltakozó teleknagyságával — Bács-Kiskun megye legdélibb részén fekszik. A község népessége 9099 fő. 1 A helység már a XIV. században lakott volt. Az első oklevelek 1399-ben már említik Halmos helységet Bodrog vármegyében. 2 Ezt erősíti meg az 1965. évben végzett régészeti ásatás is; ahol megtalálták az első település maradványait a templom alapjával. A község neve századokon át többször változott : Almás, Halmos, Hajmás, Hagymás (írva: Hagmas). Hajdan tehát ,,h" betűt írtak a szó elejére. A tö­rök hódoltsági helyek lajstromaiban sok példát lehet erre találni. 3 A törökdúlás, a Rákóczi-szabadságharc idején a község elpusztult, illetve lakosai más vidékre költöztek. 1711-ben újra betelepült, 4 de akkor már a mai község helyére. Az 1715-ös országos összeírás alkalmával egy bíróval és 19 jobbággyal, illetve zsellérrel találkozunk. 5 Az összes földterületük 124 pozsonyi köblös szántó, 48 rét (kaszásban) szerepel az összeírásban. Keres­kedelemmel nem bírnak, erdejük nincs. A föld megművelése nehéz. 0 Századok folyamán a népesség változott. 1738-ban 263 fő 1783-ban 8 1 400 fő 1 Népszámlálás 1972. 14. p. 2 Csánki 1894. 200. p. 3 BBVET. 1896. 260. p. 4 IVÁNYI. 1906.13. p. 5 Arch. Begn. Ládd. 1715. 6 Uo. 7 Érs. Levtár. Vis. 1738. 8 Uo. 1783. 9 Uo. 1803. 10 Archív. Begn. 1869. 1803-ban 9 1869-ben 10 3 494 fő 8 193 fő

Next

/
Oldalképek
Tartalom