Bács-Kiskun megye múltjából 4. - Egészségügy (Kecskemét, 1982)

KÖZEGÉSZSÉGÜGY - PASTYIK ISTVÁN Pataj egészségügye a tanácsüléseken 1799-ig

Patajiak egészségügye a tanácsgyűléseken 1799-ig PASTYIK ISTVÁN Tanulmányával a szerző arra vállalkozott, hogy a teljességre törekvőén tárja föl és rendszerezetten mutassa be a XVIII. századból azokat az egész­ségügyi eseteket, amelyeket a pataji tanácsgyűléseken tárgyaltak meg. 1 Bőségesek, sokfélék és változatosak ezek. A cím utal arra, hogy tárgyunk megközelítésének jellege történeti (társadalomtudomány), nem pedig orvosi (természettudomány). Nyitva áll azonban a lehetőség a kérdés különféle tanulmányozására. Például a büntetőjogtörténeti összehasonlításra. Pataj félezer évig volt (1409—1872) mezőváros (oppidum). Tonnákra rúgó, félszáz iratfolyóméternyi levéltára átvészelte — olykor veszélyes zökkenő­vel — az itteni fegyverzörgéses időket (1686, 1704—5, 1849, 1919 és 1944), mígnem három évtizede végleges megmentésére került sor. 2 Az 1960-as évek derekán alakították ki mostani rendjüket. 3 A Kecskemétre került há­romszáz éves anyagban 4 a tanácsgyűléseket 1727-től tudjuk kutatni. Ennél korábban tanácsgyűlésekről jegyzőkönyvet nem írtak. A sok-sok jegyző­könyv (protocollum) néhány kötetben sűrűsödik. 5 Mivel a szerző régóta foglalkozik feldolgozásukkal, a sorozatnak a munkáiban egységes címet adott, — Pataji Tanácsgyűlések Jegyzőkönyve (PTJ) —, és most is eszerint hivatkozik rájuk. A protokollumokban kutatható háromnegyed évszázad­ban (1727—1799) () közel hatszázszor gyűlt össze a tanács. A gyűlések jegy­zőkönyveinek hetedében van olyan téma, amely — szorosan vagy lazán, de — egészségügyi. 1 Tanácsgyülési jegyzőkönyvben utalás sincs például az 1739-es pestisjárványra, pedig Patajon közel ezren haltak meg. Ismerjük az áldozatok nevét. 2 A Kecskeméti Állami Levéltárba (újabban Bács-Kiskun Megyei Levéltár) szállították tehergépkocsin, Ba­lanyi Béla levéltárigazgató irányításával. 3 MÁTÉ László : Dunapataj mezőváros levéltárának rendezése. Levéltári Szemle 1907/1.40—54. V.ö. KOSÁKY Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába I. Budapest 1970. 456. 4 Pataj történetének írott forrása egyébként 1145-tel kezdődik. 5 Bács-Kiskun Megyei Levéltár; Dunapataj levéltára, 502/b. 6 Az 1799-cel való lezárásnak oka az, hogy a század utolsó éve. az 1800, tartamával alig nyom a latban, viszont áttekinthetőbb eligazítást ad az egyféle, itt mindig az ezerhétszázzal kezdődő évszámokban. A szerző itt köszöni meg azt a kutatói és ügyintézői segítséget, amelyet Balanyi Béla, Iványosi-Szabó Tibor, Böőr László, valamint Csontos Jánosné és Máté László adott neki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom