Bács-Kiskun megye múltjából 4. - Egészségügy (Kecskemét, 1982)

KÖZEGÉSZSÉGÜGY - BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET A közegészség- és járványügy helyzete Kiskunfélegyházán a két világháború között

A közegészség- és a járványügy helyzete Kiskunfélegyházán a két világháború között BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET Kiskunfélegyháza egészségügyi helyzetének áttekintése a két világháború között — különösen az 1945 után felnövekvő nemzedék száraára — meg­lepő adatokat tár fel a mindennapi élet e jelentős, de Félegyházán rendkívül elhanyagolt területéről. Az egészségügy tényszerű kutatásához elsődleges forrásként, a tisztiorvos levelező könyvei és a város közigazgatási iratai szolgáltak, kiegészítve a helyi sajtó korabeli közléseivel. Teljes, minden egészségügyi területre kiterjedő, részletes elemzésre dolgo­zatunkban nem vállalkozhattunk. Rövid áttekintésünkkel a levéltári anyag­ból tükröződő valóságot igyekeztünk bemutatni, különös tekintettel a 18 éven aluli korosztályokra és a preventív egészségvédelem kérdéseire. Kiskunfélegyháza egészségügyéről, az itt tárgyalt időszakot tekintve tudomásunk szerint eddig nem jelent meg összefoglaló áttekintés. A kuta­tásnak e területe iránt eddig alig mutatkozott érdeklődés. Dolgozatunkkal nem csupán a jelen értékelését kívánjuk segíteni, hanem szeretnénk az egészségügyi szakemberek figyelmét is felhívni, a közelmúlt kutatásának ezen elhanyagolt területére. A lakosság egészségügyi helyzetét befolyásoló tényezők A lakosság egészségi állapotát alapvetően élet- és munkakörülményei szabják meg. A két világháború közötti időszakban az ipari és mezőgazda­sági népesség döntő többsége igen alacsony életszínvonalon élt, s bár az orvosképzés nemzetközi viszonylatban is korszerű volt, s az orvosok száma országosan viszonylag magas, a lakosság egészségi állapota elmaradt az európai országok mögött. A korábbi időszakokhoz viszonyítva a járvány­ügyi intézkedések eredményeként országosan csökkent a heveny fertőző betegségek okozta halálozás és a csecsemőhalandóság. Fejlődött a megelőző egészségvédelemmel kapcsolatos intézmények hálózata, mely a gyógyító

Next

/
Oldalképek
Tartalom