Bács-Kiskun megye múltjából 3. - A kapitalizmus kora (Kecskemét, 1981)

PASTYIK ISTVÁN Pataji katolikusok és a Tanácsköztársaság

Pataji katolikusok és a Tanácsköztársaság PASTYIK ISTVÁN A Tanácsköztársaság új típusú államhatalom, lévén, nagy feszültségeket hordozott magában. A régi rend hívei a fegyveres lázadásig támadták, akik pedig mellé álltak, sokat vártak tőle. A proletárállamnak naponta kellett megküzdenie az újfajta gondokkal. Hadműveletekkel válaszolt a katonai nyomásra, közben pedig leverte a Duna mentén az ellenforradalmat Az utóbbi során jutott ez a környék olyan jelentőséghez, amely elválaszthatat­lan a proletárdiktatúra történetétől. Elég nagy a száma a forráskiadásokban a pataji vonatkozásoknak az 1018/19-es forradalmi időkről. 1 A dokumentációs anyag zöme mégis lap­pang. A Duna mentén kirobbant ellenforradalommal és annak társadalmi hátterével csak egy történész foglalkozott tanulmányokban. 2 A pataji ese­ményekről pedig ez az első munka. 3 A szerző tudja, hogy tanulmányának tárgya a helyi 1918/19-es kérdéseken belül sem a legfontosabb, mégis eh­hez nyúlt először. Ennek több oka volt. A források kínálták annak lehető­ségét és bemutatását, hogy a javarészt parasztokból álló Katolikus Körben 1 BÁRSONY Ferenc—BÉKE VÁRI Sándor—ESZIK Sándor (szerk.): A magyar munkásmozgalom Bács­Kiskun megyei harcosai. (Életrajzgyűjtemény). Kecskemét 1969. BENKE Ferenc—BERTA SOMOGYI László— NÉMET Gábor: Kalocsa és vidéke 1918—1919. Forrásgyűjtemény. Kalocsa 1909. BOGNÁR Lajos—BODOR Јепб: Proletártavasz 1919. Kecskemét 1909. GÁBOR Sándorné—FEHÉR András—HORVÁTH Zoltánné— MILEI György: A magyar munkásmozgalom a nagy októberi szocialista forradalom győzelmét követő forradalmi fellendülés időszakában. A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása, harca a proletárforradalom győ­zelméért. 1917 november 7—1919 március 21. A magyar munkásmozgalom történetének válogatottdokumentumai (MMTVD) 5. Budapest 195G. CSICSAY Iván—GÖNDICS Zoltán—KENDE János—KOLTAI Sándorné— LA­KATOS Ernő (szerk.): Iratok Pest megye történetéhez 1918—1919. (Okmányközlés). Pest megye múltjából 2. Budapest 1909. PÁLINKÁS József: Népünk szabadságmozgalmának dalai. 1919. Budapest 1959. ROMSICS Ignác—SZABÓ Csaba: Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak Duna—Tisza közi történetéhez. Kecskemét 1976. SZABÓ Miklós—BÉKEVÁRI Sándor—BÁLINT Béláné—FENYVESSINÉ GŐHÉR Anna—BÁRSONY Ferenc: Olvasókönyv a magyar munkásmozgalom Bács-Kiskun megyei történetéhez. Kecskemét 1975. 2 BOMSICS Ignác: A Duna melléki ellenforradalom. Valóság 19771/, 18—35 és 1977/2, 50—08. ROMSICS Ignác: Kalocsa társadalmi-politikai viszonyai 1918—1919-ben. Cumania III., 1975. 317—371. 3 A szerzőt a munkájában a következők segítették: Balanyi Béla dr., Csontos Jánosné, Iványosi-Szabó Tibor dr., Máté László dr. (Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét); Drozdik Ágoston dr., Lovas Istvánt, Rózsahegyi György dr.t, Szabó István (Római Katolikus Plébániahivatal, Dunapataj); Köveshegyi András (Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa); Vorák József (Thorma János Múzeum, Kiskunhalas) ; Gazdag István dr. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen).

Next

/
Oldalképek
Tartalom