Bács-Kiskun megye múltjából 3. - A kapitalizmus kora (Kecskemét, 1981)

BEZDÁN SÁNDOR Kecskemét társadalmi egyesületei a kiegyezés után (1867—1878)

Kecskemét társadalmi egyesületei a kiegyezés után (1867—1878) BEZDÁN SÁNDOR Az alföldi mezővárosok sajátos társadalmi koncentrátumai voltak az ol­vasókörök. Ezek alapszabályaik szerint kulturális, ritkábban pártpolitikai, vagy társadalmi (foglalkozási) jellegű tömörülések, de szinte kivétel nélkül ötvöződik bennük e három funkció. Sőt, a névadó művelődési programot gyakran szorítja háttérbe a társadalmi-politikai tevékenység. E dolgozat célja egyrészt a kecskeméti egyesületeknek — főleg a Demokrata- és Nép­körnek — a város társadalmi-politikai-kulturális életében betöltött szere­pének bemutatása, különös tekintettel a tipikus mezővárosi státusra, más­részt ezzel a számbavétellel és elemzéssel hozzájárulni a dualizmus idején kibontakozó olvasóköri mozgalom történetének feldolgozásához. Ez utóbbi feladat meghaladja a minden helytörténeti dolgozatra kötelező „kitekintést" mivel Kecskemét országos jelentőségűvé vált az 1868-as alföldi paraszt­mozgalom központja lévén, a demokrata kör (olvasó-) népkörré alakulásának példájával. ,, . . . jövőben sokan lesznek, kik az 1867. évi mart. 17-én tartott polgári értekezletet, az ápril. 14-én történt tüntetés, — az máj. 15-én s következő napokon megtartott tisztválasztás, — az 1868. febr. 22-én megalakított demokratakör stb.,stb., történetére vonatkozó jegyzeteket és adatokat híven megőrzik, s lesz bizonyosan, aki megírja mindannak pragmaticai történetét a bekövetkezett eredménnyel együtt, még pedig . . . úgy, hogy a bűnöst a történelem bírószéke elé állítva és közvélemény által elítéltetve, átadja emlékét az utókor átkának és megvetésének." — írta Hornyik János, a város vezető tisztviselője, illetve monográfusa 1870-ben. 1 Dolgozatom egy évszázad múltán — nem először és aligha utoljára — Hornyik János jövendölő felhívásának úgy kíván megfelelni, hogy immár nem az egykoron részt vevő indulatával ítéljen, de mindenképp a megisme­1 HORNYIK János: Egy lap Kecskemét város újabbkori történetéből. = Kecskeméti Lapok (helyi újság; továbbiakban KL), 1870. 6—11.sz., ill. Emlékkönyv. HORNYIK János halálának félszázados évfordulója alkal­mából kiadta a Katona József Társaság. Szerk. : Dr. GARZŐ József. Kecskemét, 1935. 49. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom