Bács-Kiskun megye múltjából 1. (Kecskemét, 1975)

ILLYÉS BÁLINT—SZŐTS RUDOLF Bél Mátyás : A kunok és a jászok avagy filiszteusok kerületei

Bél Mátyás: A kunok és jászok avagy fíliszteusok kerületei ILLYÉS BÁLINT ÉS SZÖTS RUDOLF A tudós szerző Zólyom megyében Ocsován született 1684. márc. 24-én, és Pozsonyban halt meg 1749 aug. 29-én. Szlovák szülők gyermekeként Loson­con tanult meg magyarul, s magyar tudását besztercebányai, pozsonyi iskolái elvégzése után Pápán tökéletesítette. Húsz éves korában jutott ki a hallei egyetemre, ahol teológiát hallgatott filozófiai, történeti, nyelvészeti tanul­mányaival egyidejűleg. Halle a korabeli pietizmus székhelye volt, s Bél Mátyás is csatlakozott az irányzathoz, de ami fontosabb: a felvilágosult abszolutizmus által támogatott államismereti iskola szolgálatába szegődött, mely iskola egységbe foglalta a históriát, geográfiát több más tudomány­nyal államismeretté. Rákóczi szabadságharca idején tért vissza a Felvidékre 1708-ban a besz­tercebányai evangélikus gyülekezet segédlelkészének, utóbb a deák iskola igazgatójának, majd innen a pozsonyi líceum vezetésére hívták meg. Öt­esztendei iskolaszervezés után 1719-től élete végéig ellátta az ottani német egyházközség prédikátori teendőit. A tudós egyforma könnyedséggel használta a magyar, német, cseh, latin nyelvet, és nyelvismerete mellett igazi polihisztor volt, nemzete múltjának és jelenének bámulatos érdeklődésű és tájékozottságú kutatója. A forrás­kutatói 1 s anyaggyűjtő buzgalom párosult benne a kor színvonalán felül kiemelkedő módszerességgel, kritikai érzékkel. Történetkritikai alapelveivel nagy szakmai elismerést szerzett nevének, s nálunk ő rakta le a tudományos földrajzírás alapjait. Túllépett német mesterein, mikor vállalkozott Magyarország egyetemes politikai, fizikai, földrajzi, történeti, nyelvtörténeti, néprajzi, természetrajzi, gazdasági, orvosi képének megrajzolására. Nagy művének részletesen kidol­gozott tervrajzát Nürnbergben jelentette meg 1723-ban Hungáriáé anliquae et 1. Adparatus ad Históriám Hungáriáé, Pozsony 1735—1746.

Next

/
Oldalképek
Tartalom