Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből 1934-1948 - A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 7. (Budapest, 2001)

Dokumentumok (Forrásközlés)

megoldáshoz szükséges 25.000 P. hitel előteremtésének kérdésében a Kar tagjai között szintén vita indul meg és dr. Kaas Albert dr. és Fülei-Szántó Endre dr. ny. r. tanárok hozzászólása után az ügy rendkívüli sürgős voltára való tekintettel póthitel kérése javasoltatott. A Kar az Erődi-féle javaslatot magáévá teszi, azt kivitelezésre ajánlja, a szükséges 25.000 pengőnek póthitel útján való biztosítását kéri, nyomatékosan hangsúlyozza azonban, hogy ha az építkezésre lehetőség van, úgy ez a megoldás helyeztessék előtérbe. 49. Kárpátaljai hallgatók segélyezése, Kereskedelmi és Politikai Számtani és Biztosításmatematikai Tanszék betöltése, leventekötelezettség és testnevelés, idegenforgalmi szaktanfolyam ügye Budapest, 1940. február 29. Jegyzőkönyv felvétetett a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának ... megtartott IX./rendes/. üléséről.[...] Értesít, hogy a visszacsatolt Kárpátaljai illetőségű /származású/ hallgatók segélyezését/, menza, lakás, tandíj/, a Kárpátalja kormányzói biztosa intézi s egben megküldi a Kormányzói Biztos által kibocsátott pályázati hirdetményt. A visszacsatolt felvidékről származó hallgatók segélyezése továbbra is a kultusztárca terhére történik.[...] A Kormányzó Úr Őfőméltósága Budapesten 1940. évi január hó 24. napján kelt legfelsőbb határozatával Huszár Géza dr. műegyetemi magántanárt a Közgazdaságtudományi Karon szervezett „Kereskedelmi és politikai számtani és biztosításmatematikai tanszékre” egyetemi nyilv. rendkív. tanárnak kinevezni méltóztatott.[...] Az összes férfihallgatók leventekötelezettség alá tartoznak. A közgazdaságtudományi Kar férfihallgatói heti 4 órában leventekiképzésen vesznek részt. Az első évesek a kiképzés keretében heti 2 órában a Korszerű honvédelem kérdései c. katonai előadást látogatják. Az 1939/40. II. félévétől kezdődőleg minden férfihallgató a leventekötelezettség teljesítése mellett a testnevelés, illetőleg sportolási kötelezettségének is eleget tartozik tenni. A kötelező testnevelés heti 1 óra. A nőhallgatók változatlanul heti 2 testnevelési órán vesznek részt. 20. Egyed István dr. nyilv. r. tanár e.i. prodékán bejelenti, hogy a közigazgatási osztály foglalkozott a közigazgatástani és pénzügyi szemináriummal kapcsolatosan rendezett idegenforgalmi szaktanfolyam 101

Next

/
Oldalképek
Tartalom