Bécs–Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században - Várostörténeti tanulmányok 8. (Budapest-Bécs, 2005)

Vadas Ferenc: Duna-szabályozás és rakpartépítés Budapesten

A rakpartok a városképben A rakpartok elsődleges funkciója természetesen az árvízvédelem volt, ma is az. Másodlagos, kereskedelmi rendeltetésük kikötési-kirakodási helyek létesítése volt, aminek jelentősége mára csökkent, kezdetben jelentéktelen közúti közlekedési szerepük az észak-déli irányú forgalom lebonyolításá­ban viszont óriásira nőtt. Létezik egy további, esztétikai jellegű vonásuk is, hozzájárulásuk a városképhez, mely szerény, alárendelt, de nem mellőzhe­tő. A belső szakaszon kettős, a hídfők kivételével jórészt párhuzamos vona­luk a túlpartról nézve erős horizontális hangsúlyként, az épületek, háztöm­bök talapzataként jelenik meg, mintegy aláhúzza és összefogja a különösen a budai oldalon tagolt és változatos beépítést. Megépítésüknek volt egy további, általában kevés figyelemre mélta­tott városépítészeti hozadéka: lehetőséget teremtett a folyópart térfalszeríi beépítésére, ami vizuálisan egyesítette Budát és Pestet. Természetesen ko­rábban is álltak házak, házsorok a folyóparton, de alacsony fekvésük és kis magasságuk miatt többnyire nem emelkedtek annyival a víz fölé, hogy a 12. kép. A Ferenc József rakpart Budáról nézve Klösz György felvétele BFL XI. 916 7/131.

Next

/
Oldalképek
Tartalom