Urbs - Magyar várostörténeti évkönyv 7. (Budapest, 2012)

Udvar – Város – Főváros: urakodói, főúri rezidenciák és városok a 14–18. században - Bessenyei József: Nagyszombat a Mohács utáni évtizedekben

262 Udvar - Város — Főváros PÉCSI KIS 1993. RMNY 1971. R[UGONFALVI] KISS 1908. SCHMITTH 1758. Szende 2002. VARSIK 1956. PÉCSI KIS PÉTER: Exegeticon. S. a. r. bevezetést és a jegyzeteket írta: BESSENYEI JÓZSEF. Budapest, 1993. 155. (Új Történelmi Tár. Fontes Minores ad Historiam Hungáriáé Spectantes 5.) Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473 1600. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, holl Béla, KÄFER ISTVÁN és KELECSÉNYI ÁKOS munkája. Budapest. R[UGONFALVl] KISS ISTVÁN: A magyar helytartóta­nács 1. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveles könyve. Budapest, 1908. SCHMITTH, NICOLAUS: Archi-episcopi Strigonienses compendio dati I IL Tymaviae, 1758. SZENDE KATALIN: Sopron kapcsolatai közeli és tá­voli városokkal a késő-középkorban. In: Sopron sza­bad királyi város 725 éve. A város kapcsolatrendsze­rei a változó időben. Szerk.: TURBULY ÉVA. Sopron, 2002. 55-80. p. VARSIK, BRANISLAV: Slovenské listy a listiny z XV.a XVI. storocia. I. Bratislava, 440. (Odkazy Nasej Minulosti 3.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom