A város alatt - Budapesti Negyed 5. (1994. ősz)

BETEMETVE - PRAKFALVI ENDRE A budapesti „ős-metró" (1949-1956)

A koalíciós időszak fontos dokumentu­ma, az 1947-es „Előterjesztés Budapest vá­rosfejlesztési programja tárgyában", Nagy­Budapest „megalkotása" keretében (Er­dei Ferenc belügyminiszter „érdeklődésé­től kísérve"), amely szintén foglalkozott a gyorsvasutak, helyiérdekű vonalak és a nagyvasút egy rendszerbe kapcsolása mel­lett egy földalatti „tengelykereszt" megal­kotásával: a) Keleti pályaudvar - Déli pá­lyaudvar - Széli Kálmán tér - Nagykörút és b) Nyugati pályaudvar - Boráros tér nyomvonallal. Figyelemre méltó megnyilvánulása volt ezen periódus első felének a Nagy-Buda­pestre vonatkozó személyforgalom kon­cepciójában az a megállapítás, hogy a hatá­ron belüli lakók kiváló közlekedéssel lát­tassanak el, ellenben a határon kívülieké pedig az adottnál is kedvezőtlenebb le­gyen, mert a telepítési politika célja, hogy a Nagy-Budapesten dolgozók mind itt is lakjanak. 5 A fordulat évével - amely bevé­Boros - Gebhardt: FaV, Déli Pályaudvar 1953 Fotóreprodukció Szabó István hagyatékából „A rendszer egésze pedig a Vérmező nyugati oldalának városképi rendezését volt hivatva megoldani..."

Next

/
Oldalképek
Tartalom