Magyar levéltáros-életpályák a XIX-XX. században - Budapest Főváros Levéltára Közleményei (Budapest, 2004)

Kálnoki Kis Tamás: Vázlatrajz egy pályaképhez. Herzog József országos levéltári főigazgató emlékének ébresztése

KÁLNOKI KIS TAMÁS VÁZLATRAJZ EGY PÁLYAKÉPHEZ HERZOG JÓZSEF ORSZÁGOS LEVÉLTÁRI FŐIGAZGATÓ EMLÉKÉNEK ÉBRESZTÉSE 1 Nagy a valószínűsége annak, hogy a mi szakmánk, a mi mesterségünk kuriózum­féle művelője, a levéltáros-csodabogár, aki a falánk ember étvágyára jellemző adagokban fogyasztja a történeti irodalmat, sem olvasta Herzog Józsefnek a ka­marai levéltár történetéről szóló munkáját, 2 vagy a Tokaj-Hegyaljához tartozó tarcali szőlőbirtok modern korunkig nyúló kalandos históriáját. 3 Nos, aki nem ol­vasta ezeket, sajnálhatja és ajánlhatom, hogy mulasztását mielőbb pótolja be, mert általuk a krimik izgalmát ígérő történet részese lehet. Őszintén szólva elgondolkodtató, hogy ezeket az első látásra nehéz olvasmá­nyoknak ígérkező tanulmányokat (már csak a Levéltári Közlemények száraz szak­szerűséget ígérő címére és elriasztó kincstári zöld küllemére tekintettel is) miért nem építette be a szakma a Habsburgok magyarországi uralmával, ténykedésével, szerepével foglalkozó köztörténetek reprezentatív mintaanyagába, példáinak so­rába. Amit ugyanis ott olvashat, Herzog írásaiból megtudhat, az döbbenetes! Miként az is, hogy ezt egy olyan szelídlelkű, korrekt szakember írta, akinek apját az oszt­1 A kutatás nehezen indult. Az előkerült kevés forrás végül soknak bizonyult. Ezért a bennük fellelt információk teljes körű hasznosítására nem nyílt lehetőségem. Segítőim azonban erről mit sem tehetnek. Illesse tehát őket elismerés. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának munka­társai és dr. Turbuly Éva igazgató asszony a Házi Jenő-hagyaték Hcrzog-lcvclcinck lemásolásával segítettek sokat. Molnár László fölevéltáros, a Semmelweis Egyetem Levéltárának vezetője Herzog Ferenc professzor iratai, hagyatéka keresésével járt kedvemben. Szcpesiné Simon Éva levéltáros asszony (MOL) a VKM állagait szondázta meg Herzog-iratok után kutatva. Az ELTE Egyetemi Könyvtára Kézirattárában pedig a Szekfű-hagyaték érintett néhány levelét tették pillanatok alatt elém. 2 Herzog József: A magyar kamarai levéltár törtenete. (I. közlemény). In: Levéltári Közlemények (a továbbiakban LK) 6. (1928) 1-4. 1-52.; Uő: A magyar kamarai levéltártörténete. (II. közlemény). In: LK, 7. (1929) 3^. 155-188.; Uő: A magyar kamarai levéltár története. (III. közlemény) In: LK, 9.(1931)3^1.226-283. 3 Uő: A tarcali királyi uradalmi és kincsári szőlő keletkezése. In: LK, 1. (1923) 248-277.

Next

/
Oldalképek
Tartalom