Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig - Várostörténeti tanulmányok 6. (Budapest, 2000)

Kubinyi András: Buda, Pest, Óbuda és környékük 1686-ig

Kubinyi András Buda, Pest, Óbuda és környékük 1686-ig Fővárosunkat földrajzi helyzete eleve arra jelölte ki, hogy a Kárpát-medencében központi szerepet játsszon. A mai Budapestet alkotó települések egy ún. vásárvo­nalnál fekszenek, azaz hegyvidék és síkság találkozásánál, ami azt jelenti, hogy el­térő gazdasági adottságú régiók érintkeznek. A primitívebb korszakokban ez szük­ségessé tette, hogy itt a különböző adottságú területek árucserét alakítsanak ki. Vá­sárvonalak természetesen másutt is vannak az országban, fővárosunknál ennek a jelentőségét kiemelte a Duna szerepe. Egy ilyen nagy folyam, mint a Duna, termé­szetes útvonalat képez. Ezt kettős értelemben állíthatjuk. A víz önmaga is közleke­dési út, viszont a folyópartok mellett rendesen könnyebb a szárazföldi közlekedés is. Egy nagy folyam azonban nem csupán összeköt távolabbi régiókat, hanem el is választ: a korábbi időkben, amikor hidak még nem készültek, vagy amennyiben igen, akkor műszakilag problematikus volt ilyen széles vízen ilyesmit építeni, a fo­lyó két partja között csak megfelelő adottságok esetén lehetett egy révnél átkelni. A középkori Buda, Pest és Óbuda körzetében három átkelő lehetőség adódott: észa­kon Óbudánál, a mai Árpád-híd helyén, a Margit-sziget északi csücskénél, a mai Óbuda lakóterülete központjánál, az óbudai; középen, talán a mai Margit-hídtól valamivel délebbre, a Budafelhévizet az elpusztult Jenő faluval összekötő jenői; délen pedig nem sokkal a mai Erzsébet-híd helyén a pesti rév. Ez biztosította az át­járást a középkori Pest városa és a jobbpart Kisebb Pestnek, majd Alhévíznek ne­vezett települése között. Rajtuk kívül a mai Nagybudapest területére esik az északi megyeri rév (Békásmegyer és Káposztásmegyer közt), valamint a déli csepeli rév. Azaz viszonylag rövid távolságon belül több kedvező átkelési lehetőség adódott. A Duna azonban egy további szempontból is igen fontos városfejlesztő erővel rendelkezett. Nagy folyónk Németországból jövet egészen kb. Vácig keleti irány­ban folyik, itt azonban erős töréssel déli irányba fordul. Elvileg tehát, ha valaki mondjuk Regensburgból a Duna vonalán keletre, esetleg Kievbe készült (ilyen ke­reskedőkről maradtak adatok a XI-XII. századból), az Vácnál elhagyva a Dunát, a szárazföldön mehetett keletnek Ebben az esetben azonban beleütközhetett a Cser­hát déli nyúlványaiba, a Gödöllői-dombságba, ami az emelkedés miatt nehézséget 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom