Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig - Várostörténeti tanulmányok 6. (Budapest, 2000)

Előszó

azon, egészséges-e Magyarország szempontjából, hogy egyetlen, ennyire „túlsú­lyos" központja van- de történelmileg így alakult. Budapest vezetése tisztában van ebből következő felelősségével. Ebből a könyvből is azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a magyar főváros fejlődéséhez egyszerre kell együtt lélegeznünk a hely és a kor szellemével: építenünk kell az adottságokra és a hagyományokra, ugyanakkor bátran válaszolnunk kell a rohamosan változó és globalizálódó világ kihívásaira. Ahogy ezt tették e könyv egyes főszereplői, városunk fejlődését legjobban előre mozdító nagy alakjai, József nádortól Podmaniczky Frigyesen át Bárczy Istvánig. Meggyőződésem, hogy ez a mű könyvsiker lesz, és az oktatás során is kiváló se­gédkönyv lehet - a fővárosi középiskolákban mindenképpen. Ebben nagy szerepet játszhat igen gazdag illusztrációs anyaga, a korabeli térképek, metszetek, képek, fotók. Segítségével a jövő Magyarországának budapesti polgárai megismerhetik őseik életének mindennapjait és környezetét, a magyar főváros igazi múltját. Demszky Gábor Budapest főpolgármestere 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom