Szekeres József: A pesti gettók 1945 januári megmentése - Várostörténeti tanulmányok 5. (Budapest, 1997)

Dokumentumok

a nyilasokból és segíteni szeretne az üldözötteken. Összehoztam a svéd követség­gel, igen fontos információkat adott a nyilas intézkedésekről 3-4 nappal korábban, így módunk volt megakadályozni a terrorisztikus kilengéseket. Tudom, hogy az Üllői úti svéd ház lakóit ő mentette meg, ugyanis ezeket egy este 7 óra tájban, ütlegelések között, a nyilasok elhajtották. Szálainak tudomására jutott, rendőrautót riadóztatott és erélyes fellépésére sikerült az elhurcoltakat sértetlenül visszahozni, sőt még egy idegen nőt is megmenteni. Anyagi támogatást nem fogadott el. A fenti tanúvallomások elhangzottak 1945. év május 30. napján a Nbr. 47. §-a szerint tartott nyilvános tárgyaláson, ugyancsak 1945. év október 24 napján tartott nyilvános tárgyaláson. A tárgyalást vezető bíró dr. Pálosi Béla, jegyzőkönyv vezető dr. Szálai József. Az októberi tárgyalást vezető bíró dr. Horváth László, jegyzőkönyv vezető dr. Séra Károly. Domonkos Miksa s. k. BM Ti V-102557. Tisztázat 1.5. A Népbíróságok Országos Tanácsa elutasító végzése a Szálai Pál szabadlábra helyezése ellen benyújtott népügyészségi felfolyamodásról 1945. június 21. Népbíróságok Országos Tanácsa NOT 159/1945/8. sz. A Népbíróságok Országos Tanácsa a háborús bűntett miatt vádolt Szálai Pál ellen indított bűnügyet, amelyben a budapesti népbíróság 1945. évi május 30. nap­ján Nb.IV.255/ 1945/6. sz. alatt végzést hozott, a népügyésznek a vádlott szabad­lábra helyezése miatt bejelentett s a népfőügyésznek Nf. 146/1945. sz. nyilatko­zatával fenntartott felfolyamodása folytán zárt ülésben vizsgálat alá vette és meg­hozta a következő végzést: A Népbíróságok Országos Tanácsa a felfolyamodást elutasítja 193

Next

/
Oldalképek
Tartalom