Urbs - Magyar Várostörténeti Évkönyv 12. (Budapest, 2017)

Műhely - Csáki Tamás: A Salgótarjáni utcai temető - a pesti zsidó közösség sírkertje, 1874-1890

Műhely CSÁKI TAMÁS A SALGÓTARJÁNI UTCAI TEMETŐ - A PESTI ZSIDÓ KÖZÖSSÉG SÍRKERTJE, 1874-1891 A budapesti zsidóság történetének számos felemelő vagy tragikus momentu­mát, részletét vizsgálta már behatóan a történettudomány - a temetkezési ügy nem tartozik ezek közé. E tematikának a fővárosi várostörténet-írás sem szen­telt kiemelt figyelmet, levéltári forrásokon alapuló monografikus feldolgozás még egyik jelentős pesti vagy budai temető történetéről sem készült. A Salgó­tarjáni utcai sírkertet Pest zsidó vallású lakói 1874-1892 között használták köz­temetőként, így az a zsidó emancipáció korának sajátos történelmi emlékeként s a főváros egyetlen nagyjából intakt elrendezésű 19. századi temetőjeként is érdemes a figyelemre. Jelen tanulmány átdolgozott részlete egy hosszabb doku­mentációnak, amely 2017 elején a temető műemléki helyreállításának előkészí­tése céljából készült. Feladata a temetőtörténet részleteinek tisztázása, a sírkert jelenlegi térszerkezetének, elrendezésének értelmezése s az ott megtalálható főbb síremléktípusok jellemzése volt. A temető állapota nem tette lehetővé a több ezer síremlék részletes felmérését, értékleltáruk elkészítését, felirataik át­írását. Magukat a síremlékeket így csak esetlegesen tudtam történeti forrásként hasznosítani, tanulmányom alapvetően az írott és a képi források vizsgálatán alapul. Ha egyszer az egyedi síremlékek felmérése, dokumentálása is megva­lósul, felirataik, a rajtuk olvasható nevek és látható szimbólumok, ábrázolások összehasonlító elemzése bizonyára e tanulmány egyes megállapításainak felül­vizsgálatát is szükségessé fogja tenni.* Zsidó temető létesítése a Kerepesi köztemető szomszédságában A Salgótarjáni utcai zsidó temető kiépítésének előzményei a Budapest egye­sítését megelőző korszakra nyúlnak vissza. Pest városának legkorábbi zsidó temetői 1790 körül a mai Váci út - Lehel utca - Lőportár utca által közre­zárt háromszög alakú földterületen megnyitott keresztény sírkert környezeté­ben létesültek.* 1 Ezt a város beépített területén még jócskán kívül eső sírkertet * Tanulmányom első változatának lektorálását Bányai Viktóriának köszönöm. 1 PCHK Jelentés 1910. 7-8. p; Büchler 1901. 398-399. p; Fehér 1933. 80-82. p. Urbs. magyar várostörténeti évkönyv XII. 2017. 281-332. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom