Budapest a Népszabadságban, 1992-2003 - Budapesti Negyed 50. (2005. tél)

A félmúlt és a féljelen határán

Kié hát a Gozsdu-udvar? /1 vita a trianoni szerződésig nyúlik vissza - Ma egymilliárd dollárt érne az alapítvány vagyona Továbbra is vita tárgya Magyarország és Románia között az egykori Gozsdu Alapítvány vagyona. Radu Vasile februári magyarországi látogatása előtt ro­mán kormánykörökből jelezték, hogy budapesti tárgyalásain miniszterel­nökük ezt a kérdést is fel fogja vetni. Mint utóbb kiderült, meg is tette. Konkrét eredmény azonban a jelek szerint nem született. A bukaresti kormány alá rendelt Határon Túli Románok Hivatalának (HTRH) szaktanácsosa, Gabriela Cursaru a Népszabadság-nak elmondta, hogy Radu Vasile valóban tárgyalt erről Budapesten. - Megbeszélések folynak a két kormány között a kérdés rendezése érde­kében. További tárgyalások szükségesek azonban az alapítványi vagyon ér­tékének megállapításához, valamint a visszaszolgáltatás lehetőségeiről ­mondta Cursaru asszony, aki a HTRH-ban közvetlen felelőse a magyaror­szági románok kérdéskörének. Hogy pontosan mit is kellene visszaszolgáltatnia Magyarországnak, azt Cursaru asszony sem tudja. Kedvesen ajánlotta viszont az erről érdeklődők figyelmébe a Magyarországon megjelent és ezzel a kérdéssel foglalkozó iro­dalmat. A Gozsdu-vagyon története hosszú és cseppet sem érdektelen. Az 1802-ben Nagyváradon született Emanuil Gojdu, akit magyar kortársai Gozsdu Manónak ismertek, budapesti és pozsonyi tanulmányai befejezése után sikeres ügyvédi karriert futott be Budapesten. Hatalmas vagyonát 1870-ben bekövetkezett halála előtt végtendcletébcn „a tanulni vágyó or­todox román fiatalokat" segítő alapítványra hagyta. Román becslések sze­rint a magsar országgyűlés román származású képviselője által létrehozott alapítvány vagyona 1918 végén több mint tízmillió aranykoronát tett ki, amely mai éttéken körülbelül egymilliátd dollárnak felel meg. Ugyanakkor - állították a kérdésről tavaly júliusban bizottsági vitát kezdeményező to­rnán szenátorok-a Gozsdu Alapítvány 1889-ben „hét monumentális, négy­emeletes épülettel rendelkezett Budapest szívében, a Dob, illetve a Király utcában". A Gozsdu Alapítvány 1870. április 23-án kezdte meg működését Buda­pesten, az Erdélyi Ortodox Nemzeti Kongresszus (a későbbi erdélyi orto­dox mitropólia) védnöksége alatt, majd székhelyét az első világháború után Nagyszebenbe tette át. Az alapítvány 1918-ig mintegy ötezer erdélyi román

Next

/
Oldalképek
Tartalom