Pest-Budai nemzetőrök 1848-1849. Dokumentumok a Fővárosi Nemzetőrség történetéhez - Budapest Törtenetének Forrásai (Budapest, 2001)

A budai (pestmegyei) I. nemzetőrzászlóalj benyujtványi jegyzőkönyve 1848. június 10.-október 11.

1848. augusztus 15. 124. [AZ5. SZÁZAD FŐHADNAGYÁTÓL.] Hajós Sándor 268 főhadnagy úr felügyelőtisz­ti jelentése. 125. A BUDAPESTI NEMZETŐRSÉG FŐPARANCSNOKÁTÓL. Egy százados úr vezérlete egy 200 főből álló század kirendeléséről, a Komáromban induló gőzös kíséretére. 126. [UGYANATTÓL.] A várőrségi szolgálat ellátásáról, az őrnagyok felügyelése iránt, felszólítás az őrszolgálati kötelesség teljesítésére. 129. Kreitner ezredes úr kérése azon 80 pft. átküldése iránt, melyet kárpótlás kö­vetkeztében a hadipénztárból kapnia kell. 1848. augusztus 16. 142. Hadikormánynál létező tiszt[viselő]k iránt, miszerint szolgálatot tenni kény­szeríttetnek. 1848. augusztus 17. 127. [A BUDAPESTI NEMZETŐRSÉG FŐPARANCSNOKÁTÓL.] A táborba szálló önkén­tes nemzetőrök iránt. 128. [AZ I. SZÁZAD HADNAGYÁTÓL.] Szalay S[ándor] 269 hadnagy úr felügyelőtiszti jelentése. 1848. augusztus 19. 130. [A BUDAPESTI NEMZETŐRSÉG FŐPARANCSNOKÁTÓL.] Lovas tisztek felügyelé­se miatt, a díjért őrszolgálatra kiálló helyettesek iránt. 268 1843-tól budai polgár; tabáni kalapos mester, választott városi képviselő BFL IV. 1106. c. Buda város lt. Országgyűlési vál. névjegyz. 1848. Tabán. 269 helyesen: István 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom