Pest-Budai nemzetőrök 1848-1849. Dokumentumok a Fővárosi Nemzetőrség történetéhez - Budapest Törtenetének Forrásai (Budapest, 2001)

A budai (pestmegyei) I. nemzetőrzászlóalj benyujtványi jegyzőkönyve 1848. június 10.-október 11.

131. [UGYANATTÓL.] Az I. zászlóalj kiállítása Sz[ent] István ünnepélye alkalmával. Felszólítás a szolgálat pontosabb teljesítésére. 133. W ALHEIM POLGÁRMESTER ÚRTÓL. Az I. zászlóalj kiállítása Sz[ent] István ün­nepélye alkalmával. 1848. augusztus 20. 132. HADÜGYMINISZTERTŐL. 300 gyutacsos fegyverek átadásáról s mások átvétele iránt. 134. [A 4. SZÁZAD HADNAGYÁTÓL.] Fromann E[lek] 270 hadnagy úr felügyelőtiszti je­lentés [e]. 1848. augusztus 21. 135. [A 6. SZÁZAD HADNAGYÁTÓL.] Szabó A[lajos] mint Kraits 271 hadnagy úr helyet­tese felügyelőtiszti jelentése. 136. [A II. ZÁSZLÓALJ 2. SZÁZADÁNAK PARANCSNOKÁTÓL.] Hollmann kapitány úr tu­domásul adja azon egyének neveit, kik a lázadók ellen indulni akarnak. 137. A BUDAPESTI NEMZETŐRSÉG FŐPARANCSNOKÁTÓL. Jelszavak kiadásáról, az őrségek felváltása iránt; az összes őrparancsnokok őrjegyzéke beadásáról a segéd­tiszt által. 270 1845 - segélydíjas fogalmazógyakornok a Helytartótanácsnál. Naptár 1845. 137. p. 271 Kraits (Kraics) János: mészáros mester, 1832-től polgár, tabáni lakos. BFL IV. 1106. c. Buda város lt. Országgyűlési vál. névjegyz. 1848. Tabán. Lásd: Függelék 1. 110

Next

/
Oldalképek
Tartalom