Dokumentumok Kispest történetéhez 1873-1950 - Budapest Törtenetének Forrásai. Kerületek, városrészek: Kispest (Budapest, 1999)

DOKUMENTUMOK

hosszúlejáratú kölcsönből épült többek között a modern ravatalozó, a gőzfertőtle­nítő intézet, a mentőegyesület székháza, a tüdőgondozó, valamint a szülőotthon is. Jegyzőkönyv Felvétetett Kispesten, az 1925. évi július hó 29-én tartott rendkívüli közgyűlésen. 13911/1925. sz. 186/kgy. 1925. sz. Véghatározat. A város képviselőtestülete egyetértően a f. hó 17-én tartott városfejlesztő bizottság határozíitával elfogadja a bemutatott és jelen határozathoz csatolt, a városi sociális intézményeket magábafoglaló építkezés részét képező szülőnő­otthont, anya és csecsemővédő intézményt magábafoglaló pavilon terveit. Egy­ben kimondja a közgyűlés, hogy a 256 / kgy. 1924. sz. határozattól eltérőleg, a szóban forgó épületet a kispesti Rózsa utca 52., 54., 56., 58. szám alatti, u.n. Wassermann féle telken rendeli felépíteni, amely telken pavilonszerűen a város összes sociális intézményei felépítendők. Utasítja közgyűlés a város tanácsát, hogy a részletes terveket és költség­vetést sürgősen kidolgoztassa, ezek elkészülte után — tekintettel a nagyfokú munkanélküliségre és az intézmény életrehívásának sürgősségére — az épít­kezést azonnal versenytárgyalás alá bocsássa. Kispest város képviselőtestületi jegyzőkönyvei. BFL V. 273. 1 Wassermann Adolf kispesti telektulajdonostól vette meg 1925-ben a város félmil­liárd koronáért a Rózsa utca és a Vas Gereben utca között elterülő 1842 négyszögöl­nyi teriiletet. 145

Next

/
Oldalképek
Tartalom