Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848 - Közlemények Békés megye és környéke történetéből 11 (Gyula, 2009)

Békés vármegye tisztviselői, szegődményes alkalmazottai és szolgaszemélyzete 1715–1848. Prozopográfiai adattár

Rudnyánszky III. József, báró Az 1828. június 25-i tisztújítás alkalmával a főispán Békés vármegye táblabírájává nevezte ki. Az esküt még ezen a napon letette.1935 Rudnyánszky Mihály, báró (*1792. szeptember 20., Buda - tl833. február 13., Pozsony) Római katolikus vallású. Rudnyánszky József (1740-1794) és Perényi Karolina (1768­1827) fia. Jeszenszky Teréziától (1802-1863) született gyermekei: János (1820-1888), La­jos (1821-1823), Anna (1823-1825), Terézia (1824-1901), Alojzia (1825-1826), Barbara (1827-1828), István (1831-1852). Özvegyének második férje Bernrieder József lett.1936 Mint az 1809. évi francia háború idején felkelt nemes lovas sereg főhadnagyát - iskolái befejezése után - valamely reguláris lovas seregbe ajánlották tisztnek a békési rendek a ki­rálynál, de felvételére 1810-ben nem volt mód. 1813-ban Tolna megye útján kérte felvételét a nemesi testőrző seregbe. Tolna vármegye táblabírája volt (1818). A főispán 1818. szeptem­ber 22-én Békés vármegye táblabírájává nevezte ki. Az esküt 1818. november 15-én tette le. 1830. augusztus 11-én, majd 1832. november 5-én ismételten Békés megyei országgyűlési követnek választották meg.1937 Rudnyánszky Sándor, báró (**1790. április 12., Békésszentandrás - 11853. július 17., Buda1938) Nyitra vármegyei eredetű család szülötte. A família bárói ágának megalapozója Rudnyánszky József (1705-1788) aranysarkantyús vitéz volt, akit Nyitra vármegye 1756-ban fiaival és más rokonaival együtt kétségtelen nemesei sorába iktatott. 1758-ban Pest megyében mint királyi táblai ülnök tűnt fel, 1768-ban már a hétszemélyes tábla bírájaként járt el. 1773-ban őt és gyermekeit magyar bárói rangra emelte az uralkodó.1939 Rudnyánszky József (1740-1794) - a báróságot nyert József fia - Sipeky Apollóniát (1739- 1786) vette feleségül. Másodszor 1786-ban báró Perényi Karolinával (1768-1827) kötött házasságot, Sándor (1790-1853) fia tőle született. Rudnyánszky Sándor első hitvese 1815- ben eörményesi Fiáth Lázár (1739-1825) lánya, Anna lett. 1820. szeptember 10-én Nagy­váradon báró Dessewffy Mária Emíliát (1800-1839) vette feleségül, akitől egy fia, Gyula (1824-1876) és hét lánya - Mária (1821-1837), Karolina (1822-1861), Emília (1823-1896), Amália (*1826), Gabriella (*1827), Auguszta (1828-1916), Alexandra (1835-1908) - szár­mazott.1940 1935 Kgy. jkv. 1281/1828. 1936 Kgy. jkv. 2062/1841, 2424/1841, 888/1844; BML IV. A. 4. c. 91/1833; MOL X 5277. Békésszentandrás, r. kát. kér. akv. 1820. jan. 12., 1821. okt. 24., 1823. máj. 28., 1824. jún. 29., 1825. jún. 1.; uo., hal. akv. 1823. dec. 5., 1825. márc. 17., 1826. jún. 12., 1828. máj. 25.; BML IV. 426. Békésszentandrás, r. kát. kér. akv. 1827. febr. 22.; Gudenus, 3. köt., 1998. 202-203. p. 1937 Kgy. jkv. 1087/1809, 223/1810, 256/1813, 1473/1818, 1489/1818,1566/1832, 338/1833; jkv. fog. 1284/1830. 1938 RKP, Békésszentandrás, kér. akv. 1790. ápr. 12. 1853. júl. 19-én a budatétényi családi nemzetségi sírboltban temették el. OSZK PAT, XIX. századi gyászj. (Buda, 1853. júl. 17.). 1939 Nagy, 9. köt., 1862. 797-810. p. A helytartótanács Pozsony, 1774. febr. 28-i üléséből kelt leirata tudatta az egykori királyi táblai ülnök, Rudnyánszky József és gyermekei - Antal, József, Elek, Ignác, György, Károly, Pál, János, Mária, Anna, Rozália, Jozefa, Franciska (11813 u.), Terézia, Krisztina, Erzsébet - magyar bárói rangra emelését. Kgy. ir. 56/1774. 1940 Nagy, 9. köt., 1862. 810. p.; MOL X 2003. Pest (Belváros), r. kát. kér. akv. 1792. szept. 20. Dessewffy Mária Emília élete 39., házassága 19. évében hunyt el 1839. márc. 17-én Nagyváradon. OSZK PAT, XIX. száza­di gyászj. (Pozsony, 1833. febr. 14.; Nagyvárad, 1839. márc. 19.); kgy. jkv. 1087/1809, 223/1810, 256/1813, 1473/1818, 1284/1830, 1566/1832; Kempelen, 9. köt., 1915. 174-175. p.; Gudenus, 1. köt., 1990. 109. p.; RKP, Gyula, kér. akv. 1821. jún. 29., 1822. aug. 7., 1823. júl. 28., 1824. aug. 11., 1826. jan. 22., 1827. máj. 7.; Kempelen, 4. köt., 1912.124. p.; Tiszta magyar ízléssel, s. a. 1-16. p.; Habermann, 1992.241. p.; Rudnyánszky Alexandra 1853-ban Polgár Zsigmond törökszentmiklósi lakos felesége lett. 1896-ban Hauszmann Károly özvegye volt. Rudnyánszky Auguszta 1853-ban özv. báró Barkóczy Mihállyal kötött házasságot. BML IV. 426. Szarvas, r. kát. egyb. akv. 13/1853,24/1853.; uo., Orosháza, r. kát. kér. akv. 1830. ápr. 2.; Békés, 15. (1896. nov. 1.) 45. p. 2-3.; Magyar császári, 1. köt., 2005. 102. p. 434

Next

/
Oldalképek
Tartalom