Szabó Ferenc: Két és fél évszázad az Alföld történetéből - Dél-Alföldi évszázadok 25.

V. SZABÓ FERENC TÖRTÉNETI ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA

A tanácsrendszer megteremtésének előzményei Békés megyében, 1944-1950 = A tanácsok Békés megyében, 1950-1975. [Szerk. ... Kertész Márton, Ó Kovács István, Nagy János, Prókai János, -]. Békéscsaba, Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, 1975. 11-18. p. Táncsics és Orosháza = Történelem. A TIT Történelmi Választmányának közlönye, 13. (1974) 23-39. p. Táncsics Mihály harcostársa, az orosházi Kertész György — Békési Élet, 19. (1984) 4. sz. 463­471. p. A tanyai közbiztonság, betyárvilág — Szeged története. 3/1. rész. Szerk. Gaál Endre. Szeged, Somogyi Könyvtár, 1991. 566-582. p. A tanyai közigazgatás története a mai Orosháza területén az első világháborútól a várossá ala­kulásig = Tanulmányok a kétszázötven éves Orosháza és vidéke történetéről. [Szerk. Hév­vízi Sándor és ~ |. Orosháza, [Orosháza Város Önkormányzata - Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága], 1995. 179-199. p. (A Békés Megyei Múzeumok közleményei ; 19.) Tapasztalatok a mezőgazdasági termelőszövetkezetek iratainak levéltári rendezése során = Levéltári Szemle, 11. (1961) 3-4. sz. 70-78. p. A települési autonómiák sorsa a Bach-korszakban = Autonóm közösségek a magyar történe­lemben. A Kiskun Múzeumban rendezett konferencia előadásai, 2003. május 22-23. Szerk. Bánkir.é Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, [Kiskun Múzeum Baráti Köre], 2003. 181­194. p. (Bibliotheca Cumanica ; 4.) A termelőszövetkezetek történetére vonatkozó források néhány általános vonása = Levéltári Szemle, 29. (1979) 3. sz. 483-488. p. Tevan Andor és családja Békéscsaba társadalmában = Magyar Grafika, 34. (1990) 1. sz. 28­30. p. A Tevan nyomda üzemtörténetéből. Dokumentumok és adatok = A Tevan nyomda- és kiadó­vállalat történetéből. [Szerk. — ']. Békéscsaba, [Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola Igazgatósága - Kn-îr Nyomda], 1978. 5-43. p. (Bibliotheca Bekesiensis ; 16.) A Tevan-nyomda és a magyar nyomdakultúra = Magyar Grafika, 22. (1978) 6. sz. 47-53. p. (Petőcz Károllyal) Textilmanufaktúrák néhány alföldi törvényhatóság reformkori dologházaiban = Manufaktúra­történeti Konferencia, Miskolc, 1989. október 16-17. [Szerk. Németh Györgyi, Veres László]. Miskolc, [Herman Ottó Múzeum], 1989. 113-123. p. (Manufaktúrák Magyaror­szágon ; 1.) A tízéves Békési Élet = Békési Élet, 11. (1976) 2. sz. 219-227. p. A tradicionális paraszti társadalomszemlélet és az ipari munkásmozgalom elemeinek ötvöződése a Viharsarokban a XIX-XX. század fordulóján = Paraszti kiszolgáltatottság - paraszti ér­dekvédelem, önigazgatás. A Hajnal István Kör gyulai konferenciája, 1991. augusztus 29­31. [Szerk. Erdmann Gyula]. Gyula, [Békés Megy-i Levéltír], 1994. 20-31. p. (Rendi tár­sadalom - polgári társadalom ; 5.) Újabb adatok az 1891. évi viharsarki agrárszocialista szervezkedések kiterjedéséről. Csanádapá­ca, Magyarbánhegyes és Mezőkovácsháza környékének földmunkássága 1891 május-júniu­sában = Békési Élet, 1. (1966) 3. sz. 3-15. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom