Szabó Ferenc: Két és fél évszázad az Alföld történetéből - Dél-Alföldi évszázadok 25.

V. SZABÓ FERENC TÖRTÉNETI ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA

Újra a professzori székben =• szolgálatra ítéltél..." Eilint Sándor emlékkönyv. [~ és Szabó Magdolna közreműködésével szerk. Barna Gábcr]. Szeged, Lazi Könyvkiadó, cop. 2004. 308-317. p. Az uradalmi cselédek harca a kollektív szerződésért Békés megyében, 1919-ben — Békési Élet, 4. (1969) 1. sz. 3-11. p. A városismeret tudománya Makón — Békési Élet, 18. (1983) 3. sz. 336-342. p. A várostörténeti krónikák és feljegyzések születése és hatása az Alföldön = A XVIII-XX. századi polgári írásbeliség produktumai a Dél-Alföldön. A Petrák-krónika könyvbemutató­ján, a 20. Csongrád Megyei Levéltári Napok keretében 1997. október 15-én Szentesen el­hangzott előadások szövege. Összeáll. Takács Edit. Szentes, [Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára], 1997-1998. 5-14. p. (Szentesi műhely füzetek ; 2.) A várostörténetírás hagyományai és jelene Szentesen = Békési Élet, 19. (1984) 1. sz. 72-79. p. A vásárhelyi folyóiratkiadás hagyományai és megújulása. Jegyzetek a „Juss" első évfolyama után = Békési Élet, 24. (1989) 2. sz. 225-228. p. Veres József száz éve írt könyvéről = Veres József: Orosháza. Történeti és statisztikai adatok alapján, 1886. Sajtó alá rend. és utószóval ell. ~. 3. kiad. [Szerk. — ]. Békéscsaba, [Békés­csabai Rózsa Ferenc Gimnázium Igazgatósága - Orosházi Városi Tanács V. B. Művelődési Osztálya], 1987. 161-165. p. (Bibliotheca Bekesiensis ; 28.) Vésztő története. [Szerk. ~], [a szerkesztésben közrem. Leiner Gyula]. Vésztő, Vésztő Nagy­községi Tanács, 1973. Vésztő az osztrák önkényuralom korában, 1849-1867. 145-160. p. Vésztő a kiegyezéstől az első világháborúig, 1867-1914. 161-200. p. 2. kiad.: 1982. A viharsarki agrárszocialista mozgalom előzményei = Agrárszocializmus Magyarországon. Az 1981. május 5-6-án Orosházán tartott tudományos ülésszak előadásai és hozzászólásai. Szerk. ~ . Békéscsaba - Orosháza, [Békés Megyei Tanács V. B. Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága], 1986. 65-74. p. A „viharsarki" mezővárosok társadalma a XIX. század végén = Nemzeti és társadalmi átalaku­lás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Szerk. Orosz István, Pölöskei Ferenc Dobszay Tamás közreműködésével. Bp., Korona Ki­adó, 1994. 361-368. p. A Viharsarok. Egy tájegység sajátos történeti problémái = Párttörténeti Közlemények, 25. (1979) 1. sz. 196-207. p. (Farkas Józseffel) A Vörös Hadsereg szervezése és harcai a Viharsarokban = A Tanácsköztársaság Békés megyé­ben, 1919. [Szerk. —]. Békéscsaba, MSZMP Békés Megyei Bizottsága - Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, 1969. 209-259. p. Összeállította: Héjjá Julianna Erika

Next

/
Oldalképek
Tartalom