MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1976

1976-10-14 VB_505 - 1976_VB 505/2

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZIGORÚAN BIZALMAS! BÉKÉS MEGYEI BIZOTTSÁGA Készült: 2 példányban BÉKÉSCSABA Ikt: T/49/76. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 1976. október 14-én megtartott végrehajtó bizottsági ü­lésen. /MB. fsz. 7-es sz. teremben/. JELEN VANNAK: Frank Ferenc, Gyulavári Fái, Nagy Jenő, Bartyik Láazlóné, dr. Fekete Antal, Németh László, Enyedi G. Sándor, Apáti Nagy Gábor, Szabó Miklós VB-tagok, Nagy István elvtárs, valamint a napirendek előadói: Baukó Mihály, Csepregi Pál /MT elnökhelyettese/, Várai Mihályné, dr. Szigeti Gábor. Az MSzMP KB PTO képviseletében a végrehajtó bizottsági ü­lésen részt vett: Krajnyák Tibor elvtárs. FRANK ELVTÁRS üdvözölte a megjelent elvtársakat, a végrehajtő bizott­sági ülést megnyitotta. Elnézést kért a VB tagjaitól, hogy 13-a he­lyett 14-én tartják az ülést, azonban a napirend előadói Csepregi Fái elvtárs és Baukó Mihály elvtárs 13-án az Országos Tervhivatal­ban egy értekezleten vett részt. Ismertette a napirendedet: NAPIRENDEK: 1./ A munkaerő gazdálkodás helyzete és feladatai megyénkben az V. ötéves terv időszakában. 2./ Jelentés a fizikai dolgozók gyermekei továbbtanulásának helyzetéről. /Szóban/. 3./ A párthatározatok állami végrehajtásának helyzete, a vég­rehajtás érdekében teendő intézkedések. 4./ Különfélék. A VB tagjai a napirendekkel egyetértettek . 1./ NAPIREND TÁRGYALÁSA CSEPREGI ELVTÁRS rövid kiegészitőjében elmondta, hogy amikor az év első felében Karakas elvtárs előtt beszámoltak a végrehajtás­ról, ezzel párhuzamosan egyeztették az V. ötéves terv elképzelése­it. Csatári elvtárs Karakas elvtárstól kért segitséget, aki igére­tét beváltotta és Buda államtitkár elvtárs révén minden segitséget megadott. A minisztérium kérése, hogy a cselekvési programban konk­rétan határozzák meg a feladatokat. Kérte a Végrehajtó Bizottságot, hogy ennek megfelelően elemezze a cselekvési programot, amikor ci­mezik szerveknek, gazdasági egységeknek a feladatokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom