MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1956. március 5. - 1956. június 25.

1956. június 11.

Cselei Lászlót javasoljuk egyből párttagnak. alfogadv a. Eredeti alkalmazott tagjelöltfelvételének jóváhagyás kérése. Németh Annát javasoljuk tagjelöltnek. Elfogadva . Lipcsei Istvánná függőben hagyva, ügye tisztázásra szorul* Hudák Jánost javasoljuk tagjelöltnek. Elutasítva, dolgozzon még egy ideig mint pártonkívüli és érdemalja ki azt, hogy tagjelölt lehessen. Kővári Györgynót javaaoljuk tagjelöltnek. Ufogadva . Laczka Miklóét -"­Elutasítva, kérje későbbi ldőben~ujra felvételét. Fegyelml ügyek. ld. Caomőa Józaefet az igazaágügy alapszervezete "megrovás" pártbün­tet ;:^ben réazeaitette, mart nem jár a taggyűlésre. Ezt a MPVB-nél megfellebbezte. PB. javaslatát Pártbüntetését törölni. Amíg nem volt Csomőa elvtárs jelenlegi beosztásában, aktív pártmunkás volt. VB. egyetért a javaslattal, Ivanics Józsefet a felülvizsgálat alkalmáéval mint tsz-elleneat a pártból kizárták. Ezt az MPVB-nél megfellebbezte. FB. javaslata: Jelenlegi dátummal visszavenni a pártba. VB. egyetért aa FB. javaslatával. Szelea Lajost 1953. IV. hóban tagfelvétele alkalmával a pártból ki­zárták, mivel testvére pap. Ezt a MPVB-nél megfellebbezte. FB. javaslatát tagjelöltnek visszavenni. VB. egyetért a javaslattal. bejelentések. Sürtiné elvtársnőj Az elmúlt héten több közaégi tanácselnökkel be­azéltem és aze': az elvtársak azt kérdezték, hogy mi van a megyei Pártbizottsággal, miért nem látogatják meg őket már hoaaz u idő óta. Kérik, hogy gyakrabban menjenek ki, mert sok problémájuk van, amit nem tudnak egyedül megoldani, amiben segítségre volna azükaégük. ZMBSBMZ^BBSmSBBmSBBSBBMMBmBBaMMMi

Next

/
Oldalképek
Tartalom