MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1956. március 5. - 1956. június 25.

1956. június 11.

lm K0C3Í9 elvtárs. A múlt héten Budapesten voltam a SZOT-nál érte czle­Ten és" 'áz Ott elhangzott kér kérdésről szeretném a Végre!ajtóbizott­ságot tájékoztatni. Az egyik; a nyugdíj kérdés. Sok panasz merült fel az SZTK-val azemben, iáival aok nyugdíj kérelmet utasítottak el. Ebben az Ügyben a Minias ter­tanác? és a SZOT. tárgyaidat folytat. Igen nagy a nyugdíj igény, mely­nek kielégitáaáhez 1.2oo millió forintra volna szükség a jelenleg rendelkezésre álló 900 millióval szemben. A másik dolgog: a munkaruha igény. Egyes munkakörben a dolgozók kapnak védőruhát. Ugy vetődött fel ez a kérdés, hogy minden dolgozó kapjon ruhát, ha nem ia ingyen, de ugy mint Caehazlovákiéban, hogy 12 havi részletben vonnák le. Erre azomban 1.5oo millió forint kellene. Erről a két kárdéaről azért kívántam tájékoztatni a VB. mert sok dolgozó fordult már eddig ls hasonló problémával a pártbizottságok felé. Mi rendkívüli taggyűléseken fogjuk ezt megtárgyalni. Bátkal elvtárs . Máté elvtárs azzal a kéréasel fordul a VB.-hoz, hogy a pártfőiskolára történő felvételi vizsga alkalmából lo napi tanulmányi szabadságot adjon. Ehhez a VB-nek joga van, és szükséges is, mivel egyes elvtársa­kat az Iskola egyhónapos bentlakásos tanfolyamra rendelt be. Én javaao lom. VB.e.-yetárt . Nagy elvtárs . Gyulán beszéltem Király és Vadi elvtéraakkal,aklk hajmereaztő dolgo­kat meséltek. A Harisnyagyár lakatos részlegénél nincsen egyetlen párttag sem. vadi elvtárs elmondta, hogy egy éve hogy felazabadult, és még mindig a tanuló fizetést kapja, mert párttag. Ha a párttal szakítaná, akkor - ahogy mondja - a fizetését nem hogy felemelik, ha­nem rögtön üzemvezetőnek léptekik elő. Kérem az ipari osztályt nézze meg ezt a kérdést, éa ammennyiben igy van, intézkedjen. A következő V B. ülés naplrendipontjal; 1. / A szarvasmarha tenyésztés helyzete éa feladata megyénk­ben. 2. / A dolgozók beadványainak megvizagélésa. 3. / A kollektív szerződés betartásának tapasztalatai. 4. / Káder és fegyelmi ügyek, K.m.f. t. megyei titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom