Bodnár Tamás: Szádeczky Károly első világháborús naplója. Egy miskolci honvéd visszaemlékezései (Miskolc, 2017)

Bevezetés

mindnyájan életben voltak még az 1950-es években. Károly szin­tén az ipar és a vasút hatására vasas szakmát tanult ki és a vasútnál dolgozott már 16 éves korában. Amint a visszaemlékezésből is kide­rül értett a lakatos szakma fogásaihoz. Igaz, hogy csak a háborúból történt hazatérése után végezte el a középiskolát, bizonyára a négy polgárit, majd szakmunkásképzőbe járt és csak 1928-ban szabadult fel, mint géplakatos. 1932-ben Barcikán élt, és mint lakatossegéd vette feleségül Gescwinder Valériát. 1937-től 1950-ig a diósgyőri Újgyárban a hadiüzemben szakmájában dolgozott géplakatos előmunkásként, majd 1950 után a Könnyűgépgyárban szakmája elismeréseként MEO- s, majd MEO csoportvezető lett. A visszaemlékező talán évekkel, vagy évtizedekkel később leírt emlékei kissé megfakultak, ez elsősorban az időbeni tévedéseken tapasztalható. A helyszínek nevére, településnevekre, kis téveszté­sekkel nagyon jól emlékszik a naplóíró. A háború alatt feltételez­hetően készített jegyzeteket, feljegyzéseket, amelyeket később em­lékezetből egészített ki. A keleti frontra 17 éves fiatalkorú önkéntesként került, ahol a 34-es gyalogezredbe sorozták be. Itt azonban nem sok időt tölt- hetett el, mert szülői engedélye nem lévén, hazaküldték. Néhány hét elteltével azonban újra jelentkezett, és megint az orosz fronton volt, ahol a közös 34-es gyalogezredtől átkerült a közös 101-es gyalogezred kötelékébe. A Makkai Pál szerkesztésében 1934-ben megjelent, elsősorban korabeli iratok és hadinapló alapján összeállított, Л 101-es ^ás^ló alatt — Л volt békéscsabai cs. és k. 101-esgy. e. emlékalbuma című kötet­ben az alábbiak szerint emlékeztek vissza a Szádeczky Károly által is leírt orosz, majd romániai front napjaira. A két szöveg, a napló és az ezredtörténet összevetéséből kiderül, hogy Szádecky Károly a 101. ezred II. zászlóaljában harcolt. A naplóval párhuzamos 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom