Bodnár Tamás: Szádeczky Károly első világháborús naplója. Egy miskolci honvéd visszaemlékezései (Miskolc, 2017)

Bevezetés

orosz fronton történt eseményekre így emlékszik vissza röviden a szerző: „Л zászlóalj 1916. augustus 6-án érkezett meg vonaton Radzjechov- ba, onnan Bariloivba menetelt. Augustus 8 - 23. közötti időben dandártar­talék volt Adamovkánál, 24-énpedig Ovjerkinél állásba ment. Október 11 - ig állásharcok, október 30-án nagyobb orosz támadás, ept azonban a s(ássy lóalj visszaverte, hűekből állásokból november 15-én a zászlóalj elkerült, 16-án Skobielkára menetelt, itt a 61. német dandár tartaléka. Hadrend: ITnsingen hadseregcsoport, Falkenhayn hadtest, 15. gyaloghadosztály (Gro­nau), 61. gyalogdandár (Teipzjg), 40. gyalogezred. Az egész német hadtest­ben zászlóaljunkon kívül csak egy osztrák-magyar alakulat volt még a 21. vadászgászjóalj. November 26-án a zászlóalj a 40. német gyalogezred III. zászlóalját az Oszcov - Bozov között húzódó állás C. szakaszában felvál­totta s itt feküdt 1917. augusztus 7-ig. Kétszer volt pihenőben Gorochowban, illetve Skobielkán. Egyébként állásharcok, vállalkozásokkal. Az árkokat a 101 -esek mintaállásokká építették ki, sok dicséretet kaptak a német veze­téstől. Tömérdek földet túrtak ésforgattak meg elnyühetetlen bakáink ebben az idegen országban. Sok keservet, munkát, didergést okoztak az esős idők. Mint az ürgéket, öntötte ki az eső embereinket a lyukakból, meg az árkok­ból. Ulekölő, fásult küzdelem volt itt az élet a volhyniai szürke éggel, a vé­geláthatatlan sárga földtömeggel, hazavágyódással, odaláncolva hónapokon át ennyi és ennyi lépés hosszúságú árokdarabhoz vagy pedig mély rókalyukak­ban gubbasztva. ”2 Amint az majd a naplót olvasva kiderül számunkra, a visszaem­lékező időzavarban van. Ugyanis, ahogy feljebb olvashattuk, a 101. ezred II. zászlóalja a memoár szerzője leírásának megfelelő helyen volt ugyan, de nem 1916 januárjában, hanem 1916 őszén. Leginkább hihetőnek tűnik, hogy Szádeczky Károly egy évet tévedett és 1917 januárjában érkezett a 34-es gyalogezredhez vissza az orosz frontra.3 2 Makkaj 1934. 119-120. 3 A visszaemlékezésben ellentét mutatkozik a dátumok és néhol a helyszínek tekintetében. A bevezetőben ugyanis 1916. május 15-öt jelölte meg a 101-es gyalogezredbeli belépésének, 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom