Bodnár Tamás: Szádeczky Károly első világháborús naplója. Egy miskolci honvéd visszaemlékezései (Miskolc, 2017)

Bevezetés

A román frontnak két szakaszán vetették be ezredét, a Gyime- si szorosban, majd az Ojtozi szorosban. Augusztus 7-én a zászlóaljat az orosz harctéren a 224. porosz gya­logezred egy zászlóalja leváltotta s a 101/11. a Bozow, Skobielka, Gorochow, Druskopol, Stojanov, Lemberg, Munkács, Debrecen, Nagyvárad, Kolozsvár, Aranyosgyéres, Székelykocsárd, Marosvásár­hely, Gyergyószentmiklós és Madéfalván át augusztus 15-én Gyimes- re érkezett. Itt elszállásolás. Augusztus 21-én Palanca, Brusturosan4 át menetelés a Camuga völgybe5, a zászlóalj a 17. honvéd gyalogezred két zászlóalját váltja fel az állásban, lezárva a Palosu-völgyet is. Ezek­ben az állásokban október 20-ig marad a zászlóalj, csak a 7. század várt 22-ig a leváltásra. Október 25-én indulás vonaton Bereck felé, onnan 26-án menetelés Magyaros-Ojtozon át Sósmezőre. Október 27-én két század leváltja Grozestinél az 5. bosnyák gyalogezred I. zászlóalját, a másik két század tartalékban marad Sósmezőn. A derék bosnyákok alig térdig érő árkokat adtak át. Az állások a 385. magas­lattól (Grozesti) a 282. magaslatig (Ojtoz folyónál) terjedtek. Szemben a vonalat két román ezred tartotta. Zászlóaljunktól jobbra az 5-ös bosnyákok, balra a székely 82-esek IV. zászlóalja. November 10-én az eddig tartalékban maradt 6. és 8. század szintén egy bosnyák zász­lóaljat váltott fel az állásban. Ezekben az állásokban várta meg a zász­lóalj a Romániával kötött fegyverszünetet. December 4-én megindul­tak a tárgyalások, ezzel zászlóaljunk a román harctéren feladat nélkül maradt, kapott azonban helyette mást. Most már harmadízben dobják be az olasz gránát-kópokolba.6 uganakkor a szöveg szerint már 1916február 23-án is a 101-es ezredben szolgált. Emel­lett a 34. gyalogezred története nem, a 101. ezred albuma viszont megemlíti azokat a hely­színeket, amelyeket Szádeczky Károly másodszori hadseregbe állásakor felsorolt. 4 bruszturósza (Brusturoasa) részben csángók lakta település Romániában, Bákó megyében az Gyimesi szoros keleti végén. 5 Ma Bruszturószp településtől északkeleti irányba vezet a völgy Camenca falun keresztül. A bevezető többi földrajzi nevének magarázatát lásd a napló soron következő részeiben! 6 Makkay 1934. 120. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom