Miskolc története 5/1. 1918-1949-ig (Miskolc, 2007)

A VÁROS GAZDASÁGI ÉLETE

kialakítottak egy sín-ívet s erről lehetett csatlakozni a szerelvé­nyeknek a Szemere utcai vonalra. 1929-ben ezért a korábban hasz­nált síneket a Búza tér - Kazinczy u. között fel is szedték. Ezzel le­zárult az a korszak, amely még abban gondolkodott, hogy a Szentpéteri kapui új köztemetőbe a Tiszai pályaudvar - Baross Gábor u. - Zsolcai kapu - Szeles u. nyomvonalon vezessék ki az utasokat. Ez a villamosvonal a temetőtől a Tetemvár (ma Petőfi) térnél csatlakozott volna a Kazinczy-Szemere utcai szárnyvonal­hoz. (Amikor az 1960-as években megnyitották az új köztemetőt, a közlekedést már kizárólag busszal kívánták megoldani.) A miskolci villamosközlekedés érdekessége, hogy 1908-tól köz­lekedtettek olyan motoros személyszállító kocsit, amelyben moz­góposta volt, vagyis a postakezelő fülkében csomagot lehetett fel­adni, a külső levélgyűjtő szekrénybe pedig lapokat lehetett gyűjte­ni. „A Tiszai pályaudvari végállomáson külön erre a célra ún. pos­tavágány elnevezésű csonka vágányt létesítettek. Tudomásunk szerint hasonló célú járművet csak Miskolcon üzemeltettek." 112 A másik különlegességnek az számított, hogy 1937-ben Miskolcon közlekedett az országban először csuklósvillamos. A 3 db vászon harmonikás csuklós villamost helyben, a Baross Gábor utcai szere­lőcsarnokban alakították ki. 113 A villamosközlekedés „korszakzáró" változása 1950-ben tör­tént. Ekkor alakult meg a Miskolci Villamosvasút Községi Vállalat, amely az áramszolgáltató vállalatból leválasztotta a villamost mint a tömegközlekedés önálló vállalatát. A tömegközlekedésben lényeges modernizálódást jelentett az autóbusz megjelenése. 1903-ban egy vállalkozás indította el az első buszt, amely a Városház térről indult s Diósgyőrben a városháza előtt volt a végállomása. Ez a rövid ideig működő közlekedési for­ma jó két évtizeddel előzte meg a rendszeressé váló miskolci buszközlekedést. Igazi jelentősége a kísérletnek abban van, hogy Magyarországon ezt tartják az első menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratnak. 114 Mind a levéltári forrásokban, mind a sajtóban 1925-től származnak a következő, az autóbuszhoz kapcsolódó do­112 MESZLÉRI Z. 1972. 21. p. 113 MESZLÉRI Z. 1972. 21. p. 114 MESZLÉRI Z. 1972. 22. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom