Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. (Miskolc, 1996)

A magyar honfoglalás 1000. és 1100. évfordulójának megünneplése Miskolcon

Amikor a Városház téren még piac volt, 1909 k. követhető rekonstrukciós lehetőséget kínálnak a ház egykori fényének visszaállításához. A Városház tértől a város egykori majorja (mai Tűzoltóság épületei) felé haladva a Szatmáry Király Pál-féle szabad telekről döntött úgy a köz­gyűlés, hogy azon kéne felépíteni a törvényszéki palotát. 1896 márciusában látható volt, hogy „millenáris alkotás ugyan már nem lesz az igaz­ságügy jövendő hajléka, mert ősznél előbb nem kezdik meg az építkezést, de ha történeti jelentő­ségéből veszít is - ezt készséggel elviseljük, ha mint monumentális épület nyer." Az épület pe­dig valóban monumentálisra sikeredett, s bár nem társult a millenniumi építmények körébe, valóban nyert. Tervezője Kiss István műegyetemi tanár volt, s kivitelezése is budapesti céghez, a Lehne és Strenge vállakózáshoz kötődik. Az épít­kezésen naponta 300-400 munkás dolgozott, s így rendkívüli gyorsasággal készült el. Csakis a késői döntéseken múlt, hogy 1896 helyett 1899-re épült fel. Miskolcon a városkép alakításában - ha ez nem is köthető csak az ezredéves évfordulóhoz ­az 1890-es évektől a nagyváros kialakításának tudatos jelei, lépései, döntései érzékelhetők. 1894- re készült el a város rendezésének első, át­fogó terve. Az új református főgimnázium hely­kijelölése ebben már szerepel. (Felépítését 1896­ra tervezték, de csak 1899-re, tehát a rendezési tervben való megjelenése után fél évtizeddel ké­szült el.) A tervet Miskolc város tanácsa 1919/ 1895. számú határozatával „Emlékirat" formájá­ban megjelentetni rendelte. A terv pontosan fog­lalkozik a meglévő, szabályos utcavonalak to­vábbi megtartásával, a rendezetlen utcacsopor­tok átalakításával (kisajátításokkal és bontások­kal), valamint szabályozza a városon átvonuló vízfolyásokat. A terv külön fejezete foglalkozik a kivitel, megvalósítás sorrendjével, a kisajátítás irányelveivel. Már ekkor felvetődik a temetők rendezésének kérdése, s a terv utolsó fejezete ­mai szóhasználat szerint - megfogalmazza a hosszabbtávú városfejlesztési koncepciót. A terv mellékletében megjelennek a költségkihatások, s 1895- ös évszámmal, Adler Károly aláírásával el­látva a rendezési terv térképe. A tervet ekkor nem, de változtatások után 1898-ban elfogadták, s a tervek mellett egy új térképi melléklet lesz az, amelynek megvalósítása a 20. század városren­dezőire várt. Mindenesetre az 1894-es terv isme­retében a közvélemény és a helyi sajtó megfo­galmazta: a terv megvalósításával új Miskolc születik. „Nem a jelen, de a jövő nemzedék fel­adata Miskolczot kiépíteni oda, hogy kedvező természeti fekvésénél, forgalmi összeköttetései­nél fogva is, méltó osztályosa legyen a vidék na-

Next

/
Oldalképek
Tartalom