Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1561-1563 - Borsodi Levéltári Füzetek 40. (Miskolc 2001)

ugyancsak készen áll a bizonyításra annak tekintetében, hogy a keresett egy­harmad részt Mikó Ferenc nem örök jogon, hanem zálog címén birtokolja. 1931. (I. 301.) A vármegye közönsége Homonnay Miklós és Mikó Ferenc perében (lásd az 1928-1930. számú regesztákat) a következő határozatot hozta: a felperes fél tartozzék bemutatni a zálogot valló leveleket annak bizo­nyítására, hogy az alperes nem örök jogon, hanem csak zálog címén birto­kolja a keresett birtokrészt. 1932. (I. 301.) Szalonthay Katalin asszony (nobilis), Szalonthay Máté leá­nya, Török Bálint házastársa felkéri Szalonthay Bálint szolgabírót és egyik esküdtjét az Alsóberecki possessióban lévő házának és nemesi kúriájának, valamint az ugyanott lakó két jobbágyának: Kamonyás Bálintnak és Kamo­nyás Jánosnak a Telekessy Istvántól való, a törvénycikkelyekben foglaltak szerinti keretesére. 1933. (I. 302.) Makó János felkéri Szalonthay Bálint szolgabírót és Zuthy István esküdtet egy szántóföldnek - amely Abaháza praedium határában, a Városút nevü út mellett fekszik - az Alpáry Simontól (egregius) való, a tör­vénycikkelyekben foglaltaknak megfelelő keretesére. 1934. (I. 295.) Ujfalussy Lázár (nobilis) eltilt mindenkit a Legénye pos­sessióban fekvő teljes birtokrésznek a megvásárolásától és az eladásától, s különösen a megvásárolásától tiltja el a Pósa-nemzetség tagjait, jelesen Pósa Zsigmondot, továbbá Torda Istvánt és Nagy Máté özvegyét, aki jelenleg Ujfalussy Albert házastársa. Ez utóbbi asszonyt inti is a saját pénzén a mon­dott birtokrésszel kapcsolatban. 1935. (I. 295.) Sztrithey Sebestyén (egregius) személyében Cseley János (nobilis) inti Sztrithey Miklóst (egregius) Sztrithey Jánosnak a Kereplye, Tehna és Szécs possessiókban, illetve a bárhol másutt fekvő birtokrészei mi­att, amelyek csupán zálog címén vannak a nevezett Sztrithey Miklós kezénél. - Ez az első intés volt. 1936. (I. 295.) Oroghványi Gergely (nobilis) és Kázméry Lajos Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Ujfalussy Albert (nobilis) ellen, azért, mert hatal­masul lekaszáltatták a nevezett valamely kaszálóját. 1937. (I. 295.) Ujfalussy Tamás idéztetett Nagy Ferenc, valamint Lasztóczy Boldizsár és házastársa, Katalin asszony (nobiles) ellen, legelsősorban azért, mert valamely molnárt a malom alatt elfolyó vízbe dobatott, ezenkívül az idéztetők egyik zsellérét a tulajdon szántóföldjükön megkergette, nyolc darab szántóföldjükről pedig a dézsmát elvitette. 1938. (I. 296.) Ráskay Ferenc és Ráskay Mihály (nobiles) az első alkalom­mal inti Bozóky Istvánt (nobilis) két jobbágy miatt, akik Kisráska possessió­ban laknak, s akik közül az egyik, Kovács Ferenc Málczay Lukács deák (lit­teratus) kezénél, a másik pedig a nevezett Bozóky Mihály kezénél van. A két

Next

/
Oldalképek
Tartalom