Csorba Csaba: Miskolc középiskoláinak levéltári dokumentumai a kezdetektől 1950-ig - Borsodi Levéltári Füzetek 29. (Miskolc, 1989)

GIMNÁZIUMOK

KATOLIKUS GIMNÁZIUM Az iskola legkorábbi ismert névmegjelölését tartalmazó - a múlt század végén még meglévő - két pecsétnyomón a következő körirat olvasható: SIGILLUM SCHOLAE GRAMMATICAE MISKOLCZIENSIS (1778); SIGILLUM GYMNASII MISKOLCZIENSIS (1778). 1850-1868: Minorita rendi Algymnasium 1868-1886: Minorita rendi Kisgymnasium 1886-1910: Királyi Katholikus Gymnasium 1910-1922: A Magyar Katholikus Tanulmányi Alap Főgimnáziuma 1922-1924: A Magyar Katolikus Tanulmányi Alap "Fráter György" Főgimnáziuma 1924-1948: A Magyar Katolikus Tanulmányi Alap "Fráter György" Gimnáziuma 1948-1950: Állami Fráter György (Általános) Gimnázium 1951-től Földes Ferenc (Általános) Gimnázium, 1953-ban a volt ref. fiúgimnáziummal (Mikszáth Kálmán Gimnázium) összevonva Földes Ferenc Gimnázium néven működik Szervezettörténet és iratismertetés Miskolcon a XVI. század közepétől - amikor a város áttért a református hitre - nem volt katolikus iskola. Az 1710/20-as években vetődött fel elő­ször - az országos méretű katolikus restauráció jegyében - katolikus iskola létesítése a városban. A minorita templom és kolostor építésével egyidőben láttak hozzá az iskolaéppítéshez. Az 1730-ban létesült első iskolában (egy­szerű, tapasztott falú, földszintes épület) eleinte csak elemi ismereteket oktattak; az 1740-es évektől kezdve azonban már középfokú képzés is folyt. 1776-tól az iskola a katolikus tanulmányi alaphoz tartozott. 1791-94 között a minoriták - átmenetileg - világiaknak adták át a tanítást. A négy, majd ötosztályos iskola 1807-től lett hatosztályos. 1843-ban tűz pusztította el az iskola épületét, 1878-ban pedig a nagy árvíz okozott

Next

/
Oldalképek
Tartalom