Füzes Miklós: Batthyány Kázmér - Magyar história. Életrajzok (Budapest, 1990)

A REFORMPOLITIKUS

Batthyány önkéntes örökváltság-szerződéseit Táncsics kez­detben lelkesen propagálta. A Népkönyvben azonban már más alternatívákat emlegetett. Egyéni megállapodásokról, egyes esetekben váltságdíj elengedéséről beszélt. A követke­ző országgyűléstől, melyen Batthyánynak is fontos szerepet szánt, már a váltságdíj nélküli felszabadítást követelte. A brodi bujdosása idején írt Nép szava Isten szava című művében Táncsics már határozottan követelte a váltságdíj nélküli, kötelező felszabadítást. Műve kiadását Kossuthra bízta. A mű kéziratos formában terjedt. Batthyány Kázmér a váltságdíj nélküli örökváltságot elfogadhatatlannak tar­totta, ebben a kérdésben tehát útjaik elváltak. Táncsics radikális nézeteinek hatása később, 1848 nyarán a dunántú­li parasztmozgalmakban, elsősorban az örökváltság-szerző­dést kötött Batthyány-birtokokon jelentkezett. A realitá­soktól azonban Táncsics sem tudta függetleníteni magát, és választóinak képviseletében kompromisszumra kényszerült. A Keglevich Augusztával kötött házasság Magánéletének alakulása politikai tevékenységéhez haso­nult. Polgári, ám fényűző életét szűkebb és tágabb környe­zete csodálta vagy irigyelte. Házasságának körülményei azonban a konzervatív felfogás és hagyományok, valamint a katolikus egyházi felfogás teljes megtagadását, szerelmé­nek minden körülmények közötti vállalását jelentette. Vá­lasztottja ugyanis férjes asszony, Szapáry Antalné Kegle­vich Auguszta volt, akinek első házasságából már egy fel­nőtt leánya volt. Ismeretségük, kapcsolatuk kezdetéről keveset tudunk. Valószínűleg Pozsonyban, az egyik országgyűlés idején ta­lálkozhattak, s vonzalmuk hamar kialakulhatott. A Szapá­ry család is Pestre költözött, ahol Keglevich Auguszta a

Next

/
Oldalképek
Tartalom