Baranya. Történelmi közlemények. 7-8. évfolyam (1994-1995)

MŰHELY - KEREKES IMRE: Az Actio Catholica Baranyában

KEREKES IMRE AZ ACTIO CATHOLICA BARANYÁBAN A harmincas évek elején néhány európai országban jelentősen megnőtt a katolikus egyház befolyása. Portugáliában már korábban, Ausztriában pedig Dolfuss színrelépésével a hivatásszervezkedésre támaszkodó kormányok ke­rültek hatalomra. Ezt az időszakot bátran nevezhetjük az egyház újabb politikai reneszánszának. Magyarországon is egyre aktívabban politizált a katolikus egyház a kedvezőtlennek ítélt társadalmi folyamatok hatására. A munkásság erőteljes szervezkedésétől, a szabadkőművesség „rémségétől", a liberalizmus térnyerésétől, valamint a hívek odaadásának elvesztésétől valő félelme arra ösztönözte az egyházat, hogy a szélsőségeket gondosan kerülve, új szervezeti kereteket hozzon létre: cselekvésre buzdítsa a híveket, és visszafordítsa a „hűtleneket". Ehhez nyújtott lehetőséget az Actio Catholica. Az AC a hívek egyházi irányítás alatt álló társadalmi tevékenysége, amelynek célja a katolikus elvek védelme és megerősítése, terjesztése egyem, családi, országos és nemzetközi keretek között. Mindent újjá kell építeni Krisztusban, a keresztény civilizációt, összes alkotóelemével együtt. Az AC-nak kötelessége harcolni minden törvényes és igazságos eszközzel a keresztényiden civilizáció ellen, meg kell alapoznia azt az elvet, hogy az emberi tekintély eredete Isteni, és az ember annak csak földi képviselője. Fel kell karolnia a munkás- és földművesosztály érdekeit, nem csak a vallásosság elvének hangsúlyozásával, hanem gazdasági helyzetük javításának szándékával is, azzal akimondott céllal, hogy elősegítse: az állami törvények feleljenek meg az igazságosság követel­ménycinek. Tevékenysége nem közvetlenül politikai jellegű, inkább közvetett, amennyiben alakítja a (katolikus) állampolgárok politikai lelkiismeretét. Ennek következtében döntéseiket már a keresztény szellem fogja meghatározni. Az AC bölcsője Olaszország, ahol már 1868-ban a modern időnek megfelelő, a szerteágazó katolikus egyesületeket tömörítő szervezkedés alapjait vetették meg a Societa della Gioventu Catt. Italiana, majd 1876-ban az Opera dei Congressi létesítésével. XIII. Leo pápa idejében a mozgalom belső rendjét politikai jellegű törekvések zavarták meg, ezért X. Pius az Opera dei Congressi feloszlatására kényszerült. Később, 1906-ban újjászervezte, és négy csoportra osztotta: Unione Popolare, Unione Economico-Sociale, Unione Elettorale, Societa della Gioventu Catt. Italiana. 1922-ben XI. Pius pápa az „Ubi arcano Dei" kezdetű enciklikájában felhívással fordult a világ katolikusságához az AC érdekében, megokolva szüksé­gességét, megjelölve céljait és módszereit. Az új szervezeti keretek a következő szövetségeket tömörítik: Katolikus Férfiak Szövetsége, A Katolikus Ifjúság Szö­vetsége, Katolikus Egyetemi Hallgatók Szövetsége. Ezekhez csatlakozott 1926-ban a Katolikus Gyermekek Szövetsége. így akarták megvalósítani a világi katolikusok összefogását - az egyház tekintélyét érvényesítve - egyesületi módszerrel és

Next

/
Oldalképek
Tartalom