Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1980. (Pécs, 1981)

TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL - Szkladányi Péter: Fejezetek Pécs világi zenéjéről a 19. század első felében. Weidinger Imre és Amtmann Prosper művészete

FEJEZETEK PÉCS VILÁGI ZENÉJÉRŐL A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Weidinger Imre és Amtmann Prosper művészete SZKLADÁNYI PÉTER Pécs zenéjének ,.műhelyei" a 18. század elején alakultak ki. Központjai: a székes­egyház liturgikus célokra szerződtetett együttese, számos neves muzsikussal és zene szerzővel; illetve a jezsuita gimnázium saját ének- és zenekarral. A képet színesíti az 1788-ban alapított zeneiskola működése. A 19. század első felében a keretek nem változtak, de minőségi különbségek mutathatók ki. Lickl György hosszas működése alatt a székesegyház zenéje csúcs­pontjára ért. A ciszterci rend előtt álló nevelési feladatok miatt ugyanez nem mond­ható el a gimnázium zenéjéről, és a legrövidebb hagyománnyal bíró zeneiskola sem képes még az utánpótlás biztosítására. 1 Gazdagodik viszont a kor új fogalommal, pécsi vonatkozásban is: megjelenik a szabad művész. Weidinger Imre és Amtmann Prosper tüneményes pályafutása és európai hírneve az akkori pécsi zeneélet dicsérete is. Életük fontosabb eseményeit két életrajz őrizte meg: a Religio c. lap 1854. április 23-i 47. sz. Amtmann Prosperre] foglalkozó cikke, Bátsi Péter aláírással; illetve Pé­csett, 1866-ban kiadott Weidinger Imre és Amtmann Prosper életrajza c. könyvecske, a szerző neve nélkül. 2 A megemlékezések hasonló szövege és hibái, valamint a nyil­vánvaló írói álnév nagy valószínűséggel Schmidt Péter, székesegyházi orgonista és tanítóképzői tanár szerzőségét bizonyítja („Péter bácsi" = Schmidt Péter), aki mind­kettőjük jó barátja volt. Adatait igyekeztünk pontosabbá tenni, és újabb kutatások­kal kiegészíteni. /. Weidinger Imre furulya- és fagottművész A Weidinger-névvel 1715. január 6-án találkozunk először Pécsett, ekkor született Weidinger Mátyás leánya, Anna Mária? Feltételezhető, hogy Mátyás fia az 1702 körül született István is, de az 1700-1704 közötti adatok a rác dúlás miatt hiányoz­nak a belvárosi plébánia keresztelő anyakönyvéből. Az sem biztos, hogy István Pécsett született. Az 1715-nél korábbi adatok hiánya ellenére így is bizonyítható, hogy a Weidinger család már a 18. század eleje óta pécsi. Tisztes céhbeli polgárok és kéz­művesek az ősök. Mátyás foglalkozását ugyan nem ismerjük, de István céhbeli kő­műves volt. 4 Ez utóbbi fia, az 1749. január 14-én született Márton alapította a híres könyvkötő dinasztiát. 5 6 B. Helytörténetírás 1980 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom