Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

1939:68-114 PRINZ Gyula: A német birodalom népességének sűrűsége A népsűrűség adatainak elemzése után arra a következtetésre jut, hogy nem kelet, hanem nyugat felé tud csak terjeszkedni Németország. SCIPIADES Elemér: Az ember keletkezése, örökletes tulajdonságainak és ne­miségének alakulása. 4 í. KÖNYVSZEMLE MAJSAY Tamás: Schütz Antal: Az örökkévalóság. Bp. 1937. BERKY IMRE: Theodor Haecker: Was ist der Mensch? <Mi az ember?) Leip­zig 1933. BERKY Imre: Alois Dempf: Kierkegaards Folgen. (Kierkegaard követői.) Leip­zig 1933. GYENGE Albin: Új életrajz Erzsébet királynéról. Maurice Paleologue: Elisa­beth Impératrice D'Autriche. (Erzsébet Ausztria császárnője.) Paris 1939, Ed, Plön KARKOVÁNYI Mihály: György Lajos: Világjáró anekdoták. Bp, 1938, Egyete­mi ny. -íz—: Gyenes István: Riedl Frigyes. Bp. 1'973, Szerző. CSAPLÁROS István: Kertész János: Lengyelország a magyar sajtóban. Ma­gyar—lengyel bibliográfia. Bp. 1938, Magyar Mickiewicz Társaság kiadása. CSAPLÁROS István: Riedl Frigyes: Kölcsey Ferenc. Bp. 1938, Egyetemi ny. (BABICSNÉ PONESZ Aranka) POZSONYI Aranka: Der kranke Nietzsche. Briefe seiner Mutter an Franz Overbeck. (A beteg Nietzsche, Édesanyja leve­le Franz Overbeckhez) Wien 1937. FAGGYAS Jolán: José Ortega Y Gasset: Stern und Unstern. Gedanken übet Spaniens Landschaft und Geschichte. (Tündöklés és nyomorúság. Gondolatok Spanyolország földjéről és történelméről) H. é. ny. n. BAJOMI Vilmos: Arthur de Gobineau: Lettres á deux Athéniennes (Levelek két athéni hölgyhöz) H. n. 1936. VÁRHEGYI Károly: Pierre-Maxime Schuhl: Machinisme et Philosophie (Gép­korszak és filozófia) Paris 1938. KRÓNIKA A Pannonia szerkesztősége „Az új sajtótörvény követelte fokozott felelősség miatt a jelen számtól kezdve, csak a felelős szerkesztő neve van folyóiratunk élén feltüntetve. Kerényi Ká­roly és Prinz Gyula professzoraink azonban, akik a szerkesztőt eddig szívesek voltak munkájukban támogatni, tovább is részt vesznek munkánkban, és érté­kes tanácsaikkal ott állnak a szerkesztő mellett." Két levél Rothermere lord 10 000 pengőt küldött az egyetem céljaira. - Llewellyn Jones a jogi kar tiszteletbeli doktora Pécsre látogat. JENDRASSJK Loránd: Az „Ad Astra" előadások Szabadegyetemi előadássorozat. 1. Antal István: Parlamentarizmus és össze­férhetetlenség. 1939. febr. 2. - 2. Szabó Pál Zoltán: Ősföldrajzi képek a Me­csek életéből Febr. 22 - 3. Halasy-Nagy József: Politika és erkölcs. Apr. 18. DUZÁR József: Az Erzsébet Egyetemi Tudományos Egyesület Orvosi Szakosztá­lyának működése 1938. jan. 1. óta. 20 ülésen 25 előadás hangzott el. Kitüntetés a Lóczy-éremmel A Magyar Földrajzi Társaság 1939. ápr. 29-én kitüntette Prinz Gyulát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom